Codul Administrativ 2020 actualizat

Titlul I - GuvernulCapitolul I - Rolul si functiile Guvernului
Capitolul II - Organizarea Guvernului
Capitolul III - Functionarea Guvernului
Capitolul IV – Exercitarea mandatului de membru al Guvernului
Capitolul V – Raspunderea Guvernului

Vezi toate capitolele: Titlul I - Guvernul


Titlul II - Administratia publica centrala de specialitateCapitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Conducerea ministerelor
Capitolul III - Organizarea si functionarea ministerelor
Capitolul IV - Alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

Vezi toate capitolele: Titlul II - Administratia publica centrala de specialitate


Titlul III - Autoritatile administrative autonomeArt. 69. – Definiţia autorităţilor administrative autonome
Autorităţile administrative autonome prevăzute la art.51 alin.(1) sunt autorităţi ale administraţiei publice centrale a căror activitate este ...

Art. 70. – Înfiinţarea şi desfiinţarea autorităţilor administrative autonome
Înfiinţarea şi desfiinţarea autorităţilor administrative autonome se face prin lege organică.

Art. 71. – Conducerea autorităţilor administrative autonome
Numirea şi eliberarea din funcţie a conducerii autorităţilor administrative autonome se face de către Parlament, în condiţiile prevăzute de ...

Art. 72. – Statutul personalului autorităţilor administrative autonome
Categoriile de personal din autorităţile administrative autonome se stabilesc prin legea de înfiinţare a acestora, în condiţiile legii.

Art. 73. – Conflictul de interese şi incompatibilităţile
(1) Dispoziţiile art. 39, art. 40 alin. (1) – (3), precum şi incompatibilităţile prevăzute în legi speciale se aplică în mod ...

Art. 74. – Actele administrative ale autorităţilor administrative autonome
(1) În exercitarea atribuţiilor proprii prevăzute de lege, autorităţile administrative autonome emit sau, după caz, adoptă acte administrative ...

Vezi toate articolele: Titlul III - Autoritatile administrative autonome