Codul Administrativ 2020 actualizat

Titlul I - Exercitarea dreptului de proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritorialeCapitolul I - Elemente definitorii
Capitolul II - Trecerea bunurilor in domeniul public
Capitolul III - Modalitatile de exercitare a dreptului de proprietate publica al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

Vezi toate capitolele: Titlul I - Exercitarea dreptului de proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale


Titlul II - Exercitarea dreptului de proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritorialeCapitolul I - Elemente definitorii pentru proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale
Capitolul II - Nasterea si incetarea dreptului de proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale
Capitolul III - Modalitati de exercitare a dreptului de proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale

Vezi toate capitolele: Titlul II - Exercitarea dreptului de proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale


Titlul III - Apararea dreptului de proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale si a drepturilor reale corespunzatoare acestoraArt. 369. – Litigii cu privire la delimitarea domeniului public
Litigiile cu privire la delimitarea domeniului public al statului, judeţelor, comunelor, oraşelor sau al municipiilor sunt de competenţa instanţelor ...

Art. 370. – Litigii cu privire la actele administrative şi asimilate
Litigiile privitoare la actele administrative, precum şi la actele asimilate acestora referitoare la dreptul de proprietate a statului sau a unităţilor ...

Art. 371. – Litigii cu privire la modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate
În litigiile privitoare la dreptul de administrare, dreptul de concesiune, dreptul de închiriere şi dreptul de folosinţă gratuită, ...

Vezi toate articolele: Titlul III - Apararea dreptului de proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale si a drepturilor reale corespunzatoare acestora