Codul Administrativ 2020 actualizat

Titlul I - Dispozitii generale



Art. 372. – Obiectul reglementării
(1) Prezenta Parte reglementează normele generale privind:a) regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi autorităţile ...

Art. 373. – Dispoziţii privind completarea cu normele speciale
Prezenta Parte constituie cadru general în materia funcţiei publice şi a funcţionarilor publici şi se aplică şi funcţionarilor publici cu ...

Art. 374. – Dispoziţii privind completarea cu alte categorii de norme
Dispoziţiile prezentei Părţi se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun civile, administrative ...

Art. 375. – Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică, sunt:a) ...

Vezi toate articolele: Titlul I - Dispozitii generale


Titlul II - Statutul functionarilor publici



Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici
Capitolul III - Categoria inaltilor functionari publici
Capitolul IV - Managementul functiei publice si al functionarilor publici si Sistem electronic national de evidenta a ocuparii in sectorul public
Capitolul V - Drepturi si indatoriri
Capitolul VI - Cariera functionarilor publici
Capitolul VII - Acorduri colective. Comisii paritare
Capitolul VIII - Sanctiunile disciplinarea si raspunderea functionarilor publici
Capitolul IX - Modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu
Capitolul X - Actele administrative privind nasterea, modificarea, suspendarea, sanctionarea si incetarea raporturilor de serviciu si actele administrative de sanctionare disciplinara

Vezi toate capitolele: Titlul II - Statutul functionarilor publici


Titlul III - Personalul contractual din administratia publica



Capitolul I - Statutul juridic aplicabil personalului contractual din administratia publica
Capitolul II - Personalul contractual incadrat la cabinetul demnitarilor si alesilor locali si la cancelaria prefectului
Capitolul III - Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administratia publica precum si raspunderea acestuia
Capitolul IV - Incadrarea si promovarea personalului contractual
Capitolul V - Managementul personalului contractual din administratia publica si gestiunea raporturilor juridice

Vezi toate capitolele: Titlul III - Personalul contractual din administratia publica