Codul Administrativ 2018 actualizat

Art. 390. – Categorii de funcţii publice
(1) Funcţiile publice se clasifică după cum urmează:
a) funcţii publice generale şi funcţii publice specifice;
b) funcţii publice din clasa I, funcţii publice din clasa a II-a, funcţii publice din clasa a III-a;
c) funcţii publice…

Art. 391. – Stabilirea funcţiilor publice specifice şi echivalarea acestora cu funcţiile publice generale
(1) Stabilirea funcţiilor publice specifice şi echivalarea acestora cu funcţiile publice generale se fac prin lege.
(2) În înţelesul prezentului Cod, echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale se referă la echivalarea în mod cumulativ a următoarelor condiţii:

Art. 392. – Funcţiile publice de stat, teritoriale şi locale
(1) Funcţiile publice de stat sunt funcţiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, structurilor de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale, structurilor de specialitate ale Parlamentului României, autorităţilor publice autonome prevăzute în Constituţia României…

Art. 393. – Clasificarea funcţiilor publice în funcţie de nivelul studiilor necesare
Funcţiile publice se împart în 3 clase, definite în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării funcţiei publice, după cum urmează:
a) clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă…

Art. 394. – Clasificarea funcţiilor publice în funcţie de nivelul atribuţiilor titularilor acestora
(1) După nivelul atribuţiilor titularului funcţiei publice, funcţiile publice se împart în 3 categorii după cum urmează:
a) funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici;
b) funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere;
c) funcţii publice…

Art. 395. – Funcţionari publici debutanţi şi definitivi
(1) Funcţionarii publici pot fi debutanţi sau definitivi.
(2) Sunt numiţi funcţionari publici debutanţi persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de grad profesional debutant precum şi persoanele numite în condiţiile prevăzute la art.470 alin.(1) lit.b)…

Art. 396. – Înalţii funcţionari publici
Categoria înalţilor funcţionari publici cuprinde persoanele care sunt numite în una dintre următoarele funcţii publice:
a) secretar general şi secretar general adjunct din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art.376 lit.a) şi d);
b) secretar general al…

Art. 397. – Funcţionarii publici de conducere
(1) Categoria funcţionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una dintre următoarele funcţii publice:
a) director general din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art.392, precum şi funcţiile publice specifice echivalente acestora;
b) director general adjunct…

Art. 398. – Stabilirea numărului total de funcţii publice de conducere în cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice
(1) Numărul total al funcţiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, cu excepţia funcţiilor publice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi a funcţiilor publice de conducere a căror ocupare se face prin detaşare cu…

Art. 399. – Funcţionarii publici de execuţie
(1) Sunt funcţionari publici de execuţie din clasa I persoanele numite în următoarele funcţii publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, consilier achiziţii publice, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora.
(2) Sunt funcţionari publici de execuţie…

Art. 400. – Gradele profesionale ale funcţionarilor publici de execuţie
(1) Funcţiile publice de execuţie sunt structurate pe grade profesionale.
(2) Gradele profesionale sunt următoarele:
a) debutant;
b) asistent;
c) principal;
d) superior, ca nivel maxim.