Codul Administrativ 2018 actualizat

Art. 551. – Persoanele care au dreptul de a avea cabinet sau cancelarie în subordine
(1) Au dreptul la organizarea unui cabinet care funcţionează în cadrul instituţiilor pe care le conduc sau în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea:
a) Prim-ministrul;
b) viceprim-ministrul;
c) ministrul de stat, ministrul şi ministrul delegat;
d)…

Art. 552. – Structura cabinetului şi a cancelariei
(1) Cabinetul şi cancelaria se constituie ca şi compartimente organizatorice distincte care pot cuprinde funcţiile prevăzute pentru aceste structuri în cadrul legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
(2) Funcţia de secretar al cancelariei se asimilează…

Art. 553. – Numărul de posturi din cadrul cabinetului şi cancelariei
Numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este:
a) 18 posturi pentru cabinetul Prim-ministrului;
b) 12 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu, ministrului de stat;
c) 8 posturi pentru cabinetul viceprim-ministru fără portofoliu;
d)…

Art. 554. – Salarizarea personalului din cadrul cabinetului şi cancelariei
(1) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei se face potrivit legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(2) Fondurile necesare asigurării bunei desfăşurări a activităţii cabinetului, respectiv cancelariei se asigură din bugetul anual aprobat instituţiei de către…

Art. 555. – Numirea şi eliberarea personalului din cadrul cabinetului şi cancelariei
(1) Personalul din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este numit sau eliberat din funcţie doar pe baza propunerii persoanelor prevăzute la art.550 alin.(1).
(2) Eliberarea din funcţie a persoanelor de la alin. (1) intervine, la propunerea demnitarului, alesului local sau…