Codul Administrativ 2018 actualizat

Art. 561. – Încadrarea şi promovarea personalului contractual
(1) Încadrarea şi promovarea personalului contractual se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau act administrativ al ordonatorului principal de credite.
(2) În situaţia în care…

Art. 562. – Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere de către personalul contractual
(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum…

Art. 563. – Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi ale personalului contractual
(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi care se acordă, în condiţiile legii, personalului contractual este de competenţa ordonatorilor de credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la…