Codul Administrativ 2018 actualizat

Art. 564. – Gestiunea curentă a personalului contractual şi a funcţiilor exercitate de acesta
(1) Gestiunea curentă a personalului contractual şi a funcţiilor exercitate de acesta este organizată şi realizată, în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice, de către compartimentul de resurse umane. 
(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a transmite,…

Art. 565. – Coordonarea şi controlul normelor de conduită pentru personalul contractual
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a coordona, controla şi monitoriza respectarea normelor de conduită de către personalul contractual, din aparatul propriu, sau din instituţiile aflate în subordine, coordonare sau sub autoritate, cu respectarea prevederilor în domeniul legislaţiei…

Art. 566. – Soluţionarea sesizărilor cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul contractual
Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul contractual sunt analizate şi soluţionate cu respectarea prevederilor în domeniul legislaţiei muncii.

Art. 567. – Asigurarea transparenţei cu privire la respectarea normelor de conduită
(1) Instituţiile şi autorităţile publice întocmesc rapoarte anuale cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu, sau din instituţiile aflate în subordine, coordonare sau sub autoritate.
(2) Raportul anual cu privire la respectarea…

Art. 568. – Personalul contractual din cadrul autorităţilor administrative autonome
Dispoziţiile prezentului Titlu se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual din cadrul autorităţilor administrative autonome.

Art. 569. – Alte dispoziţii legale aplicabile personalului contractual
Dispoziţiile prezentului Titlu se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz.