Codul Administrativ 2020 actualizat

Titlul I - Principiile si clasificarea serviciilor publiceArt. 587. – Principiile specifice aplicabile serviciilor publice
(1) Înfiinţarea, organizarea şi prestarea serviciilor publice se realizează potrivit principiilor transparenţei, egalităţii de tratament, ...

Art. 588. – Categorii de servicii publice
(1) În funcţie de conţinutul activităţii, serviciile publice pot fi servicii de interes economic general şi servicii non-economice de interes ...

Art. 589. – Obligaţiile de serviciu public
(1) Obligaţiile de serviciu public reprezintă cerinţe şi îndatoriri specifice impuse organismelor prestatoare în fiecare sector al ...

Art. 590. – Respectarea legislaţiei Uniunii Europene privind serviciile
Stabilirea activităţilor componente, a misiunii, a procedurii de atribuire, a compensaţiei, după caz, precum şi prestarea serviciilor publice se ...

Art. 591. – Serviciile de interes economie general
(1) Serviciile de interes economic general reprezintă activităţile economice care sunt desfăşurate în vederea satisfacerii unei/ unor nevoi de ...

Art. 592. – Serviciile non-economice de interes general
Serviciile non-economice de interes general reprezintă activităţile care nu au caracter economic şi sunt desfăşurate în vederea satisfacerii ...

Vezi toate articolele: Titlul I - Principiile si clasificarea serviciilor publice


Titlul II - Reglementarea si infiintarea serviciilor publiceArt. 593. – Stabilirea caracterului de serviciu public
Caracterul de serviciu public al unei activităţi sau al unui ansamblu de activităţi se recunoaşte prin acte normative.

Art. 594. – Actul de reglementare a unui serviciu public
Actul normativ prin care se reglementează un serviciu public trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:a) activitatea sau activităţile ...

Art. 595. – Competenţa ele reglementare în domeniul serviciilor publice
Autorităţile de reglementare în domeniul serviciilor publice se stabilesc prin lege.

Art. 596. – Competenţa de înfiinţare/organizare a structurii responsabile cu furnizarea/prestarea serviciilor publice
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale, prin acte normative, au competenţa de înfiinţare/organizare a structurilor responsabile ...

Vezi toate articolele: Titlul II - Reglementarea si infiintarea serviciilor publice


Titlul III - Gestiunea serviciilor publiceArt. 597. – Modalităţile de gestiune ale unui serviciu public
Modalităţile de gestiune ale unui serviciu public sunt:a) gestiunea directă;b) gestiunea delegată.

Art. 598. – Gestiunea directă
(1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune prin care o autoritate a administraţiei publice îşi asumă/exercită nemijlocit competenţa ...

Art. 599. – Gestiunea delegată
(1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune prin care prestarea serviciului public se realizează în baza unui act de delegare şi/sau a ...

Art. 600. – Actul de delegare pentru serviciile de interes economic general
(1) Actul de delegare către un operator economic a prestării serviciului de interes economic general este act administrativ şi trebuie să cuprindă ...

Art. 601. – Competenţa de monitorizare şi control a modului de prestare a serviciilor publice
Autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a monitoriza, evalua şi controla modul de prestare a serviciilor publice din sfera lor de ...

Vezi toate articolele: Titlul III - Gestiunea serviciilor publice


Titlul IV - Desfiintarea serviciilor publiceArt. 602. – Situaţii de desfiinţare a serviciilor publice
În situaţia în care un serviciu public nu mai răspunde unei nevoi de interes public se decide încetarea prestării serviciului public ...

Art. 603. – Competenţa de desfiinţare sau dizolvare a structurii responsabile cu furnizarea/prestarea serviciilor publice
Desfiinţarea sau dizolvarea, după caz, a structurii/structurilor responsabile pentru prestarea serviciului public se realizează la iniţiativa ...

Vezi toate articolele: Titlul IV - Desfiintarea serviciilor publice