Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Modificari contabile pentru Institutiile Publice: a aparut Ordinul pentru situatiile financiare

de Ioana Stoica 07 Apr. 2022 328

Modificari contabile pentru Institutiile Publice: a aparut Ordinul pentru situatiile financiare
ORDIN privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale centralizate intocmite de institutiile publice si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice. Avand in vedere dispozitiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor emite urmatorul ordin:


Art. I. — (1) Situatiile financiare trimestriale centralizate, intocmite de institutiile publice pentru trimestrele I—III ale anului 2022, nu se mai transmit pe suport hartie la Ministerul Finantelor si la unitatile subordonate.

 

(2) Situatiile financiare trimestriale centralizate prevazute la alin. (1) se transmit in formatul electronic generat de programul informatic pus la dispozitie de Ministerul Finantelor, precum si scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementarile contabile in vigoare, semnate de catre persoanele cu atributii in acest sens, insotite de o adresa de inaintare.

(3) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevazute la alin. (1) se stabilesc de comun acord intre Ministerul Finantelor sau unitatile subordonate, dupa caz, si institutiile publice.

(4) Raspunderea privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale centralizate, potrivit alin. (2), la Ministerul Finantelor sau la unitatile subordonate revine ordonatorilor de credite ai
institutiilor publice.

(5) Documentele prevazute la alin. (2) transmise la Ministerul Finantelor si la unitatile subordonate se semneaza fie olograf, fie cu semnatura electronica calificata.

 

Art. II. — Anexa 27 „Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)” si anexa 28 „Situatia platilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila»” la Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 si 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2.

 

Art. III. — Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La punctul 1.5.(1).1, paragraful al doilea se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„In formularul «Situatia fluxurilor de trezorerie» (anexa 3 la situatiile financiare), corelatiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operationala si activitatea de investitii si clasificatia bugetara nu se respecta in situatia platilor efectuate de la titlul 56 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», titlul 58 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014—2020», titlul 60 «Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR», titlul 61 «Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR» si de la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila».”

2. Punctele 1.5.(8).1, 1.5.(8).2, 1.5.(9).1 si 1.5.(9).2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „1.5.(8).1. Formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (anexa 27 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice care deruleaza proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
1.5.(8).2. In formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (anexa 27 la situatiile financiare), totalul platilor raportate de institutiile publice la titlul 56 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», la titlul 58 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014—2020» si la titlul 60 «Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR» se detaliaza pe fiecare sursa de finantare, pe naturi de cheltuieli, si trebuie sa corespunda cu totalul platilor raportate in anexa nr. 7 sau 7b la situatiile financiare, la cele trei titluri (coloana 7).

1.5.(9).1. Formularul «Situatia platilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR” si la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”» (anexa 28 la situatiile financiare) se completeaza de toate institutiile publice cu informatii privind platile efectuate la titlul 61 si de institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrala, cu informatii privind platile efectuate pentru programele cu finantare rambursabila la titlul 65.

1.5.(9).2. In formularul «Situatia platilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR” si la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”» (anexa 28 la situatiile financiare), totalul platilor raportate de institutiile publice la titlul 61 si la titlul 65 se detaliaza pe fiecare sursa de finantare, pe naturi de cheltuieli, si trebuie sa corespunda cu totalul platilor raportate in anexa nr. 7 sau 7b la situatiile financiare, la cele doua titluri (coloana 7).”

Art. IV. — Anexa nr. 3 „Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale” la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 336 din 9 mai 2017, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:

1. La titlul II „Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale pentru subsectorul Administratia centrala (S1311)”:

— punctul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(9) Corelatii intre formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) si formularul
«Contul de executie a bugetului institutiilor publice — Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare):

(9).1. Rd. 02 (col. 1 + ... + col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice — Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.
(9).2. Rd. 11 (col. 1 + ... + col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice — Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.
(9).3. Rd. 20 (col. 1 + ... + col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 60 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice — Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.”

— dupa punctul (9) se introduce un nou punct, punctul (10), cu urmatorul cuprins:


„(10) Corelatii intre formularul «Situatia platilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR” si la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”» (anexa 28 la situatiile financiare) si formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice — Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare):
(10).1. Rd. 01 (col. 1 + ... + col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR” si la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”» (anexa 28 la situatiile financiare) = titlul 61 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice — Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.

(10).2. Rd. 10 (col. 1 + col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR” si titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”» (anexa 28 la situatiile financiare) = titlul 65 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice — Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.”


...continuarea pe Monitorul Oficial  >>>

 

Ioana Stoica Autor: Ioana Stoica
Ioana Stoica, profesionist cu experienta de peste 7 ani in contabilitatea si fiscalitatea institutiilor publice, organizeaza si redacteaza spete contabile din domeniul bugetar, aducand in atentia dvs. orice modificari de ultima ora din acest sector legislativ. Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Newsletter zilnic GRATUIT

Formulare OBLIGATORII folosite in Institutiile Publice

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Formulare OBLIGATORII folosite in Institutiile Publice"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII

Formulare OBLIGATORII folosite in Institutiile Publice

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Formulare OBLIGATORII folosite in Institutiile Publice"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII

Formulare OBLIGATORII folosite in Institutiile Publice

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Formulare OBLIGATORII folosite in Institutiile Publice"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016