Model fisa postului pentru medic primar

de Ioana Stoica 17 Feb. 2017 7210

Model fisa postului pentru medic primar
Competentele, responsabilitatile, atributiile si sarcinile de serviciu ale unui salariat sunt incluse in fisa postului, anexata la contractul individual de munca.


Fisa postului contine de asemenea si:

- descrierea postului
- cerinte specifice functiei ocupate
- descrierea atributiilor postului
- indicatii privind persoana care a intocmit fisa de post
- semnatura salariatului si data incheierii contractului

Va vom prezenta in continuare un model de fisa de post pentru incadrarea medic primar:

 I. Identificarea postului
 


1. Numele si prenumele titularului: ............
 
2.   Denumirea postului: Medic primar
 
[Daca in organigrama denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR.]
 
3. Pozitia in COR / Cod: 221107
 [In cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor.]
 
4.   Departamentul / locatia: Medicina Interna
 
[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]
 
5. Nivelul postului: Executie
 
6. Relatii ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):
 
Se subordoneaza Directorului si are o echipa in subordine
 
 [Pentru punctele 4, 5 si 6 se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.]
 
 
II. Descrierea postului
 
1. Scopul general al postului
Titularul postului acorda asistenta medicala pentru specializarea medicina interna. 
 
 [In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.]
 
2. Competente personale:
 
sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare etc.); 
sa nu aiba antecedente penale
sa fie apt din punct de vedere medical
 
3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
 
Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza corespunzatoare unei parti de 100% din salariul de baza.
este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa 
este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune; 
 
Atributii
 
sa identifice principalele caracteristici ale sistemului / procesului supus evaluarii, alegerea metodei de evaluare si stabilirea instrument elor de lucru 
sa prescrie tratamentul adecvat fiecarui pacient, cu respectarea normelor in vigoare
sa faca injectii i.m., i.v., subcutanate
sa cunoasca tehnicile de injectare
sa foloseasca intotdeauna in interventii seringi de unica folosinta, manusi de unica folosinta, branule, plasturi cu pansament steril, vata
sa recolteze analize
sa puna perfuzii
sa faca punctii abdominale si toracice
sa foloseasca in realizarea manevrelor mai sus mentionate dezinfectante solutii pastrate in recipiente etichetate corespunzator
sa informeze organele locale ale parchetului sau ale politiei asupra cazurilor de vatamare corporala care ar putea fi rezultatul unui act criminal
sa participe la activitatea din spital - program in cursul diminetii, contravizita si garda - conform reglementarilor in vigoare
sa examineze bolnavii imediat la internare si sa completeze foaia de observatie in primele 24 ore, iar in cazuri de urgenta foloseste investigatiile paraclinice efectuate ambulator
sa examineze zilnic bolnavii si sa consemneze in foaia de observatie evolutia, explorarile de laborator, alimentatia si tratamentul corespunzatoare
sa intocmeasca la sfarsitul internarii epicriza
sa foloseasca investigatiile paraclinice efectuate ambulator
sa prezinte medicului sef de sectie situatia bolnavilor pe care ii are in ingrijire si solicita sprijinul acestuia ori de cate ori este necesar
sa participe la consultatii cu medicii din alte specialitati si in cazurile deosebite la examenele paraclinice, precum si la expertizele medico-legale si expertiza capacitatii de munca
sa comunice zilnic medicului de garda bolnavii gravi pe care ii are in grija si care necesita supraveghere deosebita
sa intocmeeasca si sa semneze condica de medicamente pentru bolnavii pe care ii ingrijeste
sa supravegheze tratamentele medicale executate de cadrele medii, iar la nevoie le efectueaza personal
sa recomande si sa urmareasca zilnic regimul alimentar al bolnavilor
sa controleze si sa raspunda de intreaga activitate de ingrijire a bolnavilor desfasurata de personalul mediu, auxiliar sanitar cu care lucreaza
sa asigure si sa raspunda de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice, precum si a normelor de protectia muncii in sectorul de activitate pe care il are in grija
sa raporteze cazurile de boli infectioase si boli profesionale potrivit dispozitiilor in vigoare
sa participe la autopsii si confruntari anatomo-clinice la cazurile pe care le-a avut in ingrijire
sa raspunda de disciplina, tinuta si comportamentul personalului din subordine si al bolnavilor pe care ii are in ingrijire
sa asigure contravizita si garzile in sectie, potrivit programului stabilit prin Regulamentul intern si graficului de intocmit de catre medicul sef de sectie sau in situatii deosebite, din dispozitia acestuia
sa intocmeasca formele de externare ale bolnavilor si redacteaza orice act medical, aprobat de conducerea spitalului in legatura cu bolnavii pe care ii are, sau i-a avut, in ingrijire
sa raspunda prompt la toate solicitarile de urgenta si la consulturile din aceeasi sectie si alte sectii si colaboreaza cu toti medicii din sectiile si laboratoarele din spital, in interesul unei cat mai bune ingrijiri medicale a bolnavilor
sa se preocupe in permanenta de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului din subordine
sa depuna o activitate permanenta de educatie sanitara a bolnavilor si apartinatorilor, participa la autopsii si confruntarile anatomo-clinice la cazurile pe care le-a avut in ingrijire
sa respecte confidentialitatea actului medical
sa respecte intimitatea fiecarui pacient
sa respecte programul de lucru si regulamentul de ordine interioara al unitatii
sa asigure in cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de baza toate activitatile necesare, in limita domeniului de competenta a asistentei medicale primare
sa interpreteze investigatiile necesare in stabilirea celei mai potrivite interventii 
sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate in conformitate cu prevederile art. 238 si 239 din Legea nr. 95/2006
privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la diagnostic si tratament;
sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medico-chirurgicala, in limita competentei, ori de cate ori se solicita;
sa acorde servicii medicale asiguratilor fara nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul;
sa acorde cu prioritate asistenta medicala femeii gravide si sugarilor;
sa elibereze acte medicale, in conditiile stabilite in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.714/2008;
sa se prezinte la locul de munca in deplina capacitate de munca pentru a putea indeplini in bune conditii sarcinile ce ii revin;
sa nu se prezinte la programul de lucru sub influenta bauturilor alcoolice;
sa aiba autorizatia de libera practica valabila (diploma de studii pentru medicii practicanti);
sa afiseze o tinuta vestimentara decenta si in concordanta cu normele de protectie a muncii din sistemul sanitar. Fiecare angajat va avea ecuson cu numele si prenumele scrise in clar precum si functia.
sa aiba asigurare de raspundere civila (malpraxis), valabil pe perioada practicarii profesiei
sa asigure o relatie buna cu asiguratii;
sa ia deciziile si hotararile cu caracter medical avand in vedere drepturile asiguratului, principiile medicale generale acceptate, nediscriminarea pacientilor prin respectarea demnitatii umane, a principiilor eticii si deontologiei medicale;
sa respecte secretul profesional al clinicii si al pacientilor;
sa acorde asistenta medicala de calitate tuturor pacientilor cabinetului fara sa faca discriminari rasiale, politice etc.;
sa asigure pastrarea ordinii, disciplinei si curateniei la locul de munca si in zonele adiacente acestuia;
sa respecte masurile de securitate si sanatate la locul de munca;
sa cunoasca si sa respecte intocmai dispozitiile cu caracter normativ referitoare la munca pe care o indeplinesc, normele de protectie a muncii si PSI avand in vedere ca nu pot fi absolviti de raspundere prin invocarea necunoasterii acestora;
sa respecte fidelitatea fata de angajator;
sa apere patrimoniul cabinetului si sa previna orice sustragere de bunuri si sa ia masuri pentru evitarea degradarii lor;
sa nu absenteze nemotivat, iar invoirile si concediile fara plata sa fie justificate si anuntate sefului ierarhic;
sa promoveze si sa intretina relatii de buna intelegere si colaborare cu colegii sau subordonatii;
sa promoveze in randul asiguratilor educatia de prevenire si riscurile imbolnavirilor;
sa foloseasca integral timpul de lucru pentru realizarea atributiilor de serviciu;
sa intocmeasca corect si cu simt de raspundere documentele medicale solicitate de Directiile de Sanatate Publica si casele de asigurari de sanatate;
sa administreze tratamentul medical cu simt de raspundere si sa consemneze anesteziile efectuate in registrul de consultatii si fisele pacientilor;
sa manifeste intelegere fata de pacienti si sa evite orice atitudine care poate influenta negativ evolutia bolii;
sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici
sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact; 
sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;
sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora; 
sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati; 
sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale; 
sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi
sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept. 
 
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, sarcinile/ atributiile/ activitatile, responsabilitatile postului pot diferi. 
Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.]
 
4. Obligatii si Restrictii: 

 ...citeste mai multe pe PortalCodulMuncii.ro 

 

Ioana Stoica Autor: Ioana Stoica
Ioana Stoica, profesionist cu experienta de peste 7 ani in contabilitatea si fiscalitatea institutiilor publice, organizeaza si redacteaza spete contabile din domeniul bugetar, aducand in atentia dvs. orice modificari de ultima ora din acest sector legislativ. Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Newsletter zilnic GRATUIT

Contabilitatea cheltuielilor bugetare. TOP 9 studii de caz

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Contabilitatea cheltuielilor bugetare. TOP 9 studii de caz"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII

Contabilitatea cheltuielilor bugetare. TOP 9 studii de caz

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Contabilitatea cheltuielilor bugetare. TOP 9 studii de caz"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII

Contabilitatea cheltuielilor bugetare. TOP 9 studii de caz

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Contabilitatea cheltuielilor bugetare. TOP 9 studii de caz"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016