Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

OUG nr. 43/2016: noua grila de salarizare pentru personalul platit din fonduri publice

de Ana Tudor 01 Sep. 2016 28606 1

OUG nr. 43/2016: noua grila de salarizare pentru personalul platit din fonduri publice
OUG nr. 43/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial.


Prezentam in continuare continutul ordonantei de urgenta adoptata deja de Guvern si noile grile de salarizare pentru bugetari:

ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale

Avand in vedere ca, in prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementata prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

luand in considerare ca, de la data aprobarii Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si pana in prezent, nu au fost aplicate valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori’claselor de salarizare prevazuti in anexele Legii-cadru,

tinand cont de succesivele amanari ale aplicarii in totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrangeri financiare, ceea ce face ca in prezent salarizarea personalului bugetar platit din fonduri publice sa se faca potrivit cadrului normativ in vigoare

la nivelul anului 2009,

tinand cont de faptul ca, in prezent, unele din diferentele de salarizare pentru aceeasi functie au fost eliminate prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative,

tinand cont ca autoritatile/institutiile publice centrale si locale au identificat o serie de neclaritati in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2016,

avand in vedere necesitatea clarificarii unor prevederi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare: art. 31alin. (1), referitoare la definirea sintagmei „fiecare functie”, precum si la drepturile salariale luate in considerare la stabilirea nivelului maxim al salariilor de baza/indemnizatiilor de incadrare, art. 32’ alin. (6) referitor la modul de determinare a drepturilor aferente activitatii prestate in linia de garda, in functie de salariile de baza prevazute in anexa nr. 1, precum si art. 36 privind asimilarea functiilor din aparatul propriu al ministerelor cu cele din cadrul Secretariatului General al Guvernului,

tinand seama ca, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2016, la determinarea nivelului maxim al salariului de baza/indemnizatiei de incadrare din cadrul institutiei sau autoritatii publice respective se iau in considerare doar drepturile salariale prevazute in actele normative privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, intrucat personalul platit din fonduri publice beneficiaza de drepturile salariale prevazute de actele normative privind salarizarea, fara a putea pretinde in lipsa unor dispozitii legale, alte drepturi, hotararile judecatoresti pronuntate in solutionarea unor litigii si care produc doar efecte relative neputand fi avute in vedere la stabilirea nivelului de salarizare’ (maxim) pentru functii similare; in lipsa unui temei legal expres, hotararile judecatoresti nu pot fi aplicate in mod generalizat, iar drepturile salariale recunoscute prin acestea profita exclusiv persoanelor care au avut calitatea de parte in proces, dandu-se astfel eficienta autoritatii de lucru judecat si obligativitatii hotararilor judecatoresti, de asemenea, avand in vedere faptul ca la determinarea nivelului maxim al salariului de baza/indemnizatiei de incadrare din cadrul institutiei sau autoritatii publice respective se iau in considerare doar drepturile salariale prevazute in actele normative privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, fara a putea pretinde, in lipsa unor dispozitii legale, alte drepturi, hotararile judecatoresti pronuntate in solutionare a unor litigii si care produc doar efecte relative (inter partes) nu pot fi avute in vedere la stabilirea nivelului de’salarizare (maxim) pentru functii similare,

luand in considerare necesitarea de a reglementa situatia tarifului orar utilizat pentru plata garzilor efectuate in afara programului de la norma de baza in regim de urgenta pentru a inlatura starea de neincredere a medicilor cu privire la salariul de baza in functie de care se determina tariful orar pentru garzile efectuate in afara programului de la norma de baza, fapt care se afla in legatura directa cu semnarea contractelor de munca cu timp partial pentru garzi prin care, in fapt, se asigura continuitatea asistentei medicale,

avand in vedere ca incepand cu data de 1 august 2016 se abroga Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, este necesar a se aplica noile prevederi legislative privind salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar din intregul sistem de invatamant,

constituie situatie de urgenta asigurarea platii salariilor atat pentru personalul din reteaua din invatamant, cat si pentru personalul din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.
Datorita aparitiei unor interpretari diferite privind platile salariale fn domeniul educatie in prima etapa, se impune de urgenta modificarea si completarea textului Ordonantei de urgenta’a Guvernului nr. 20/2016, in sensul ca Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice sa fie abilitat sa elaboreze grile de salarizare aferente primei etape de implementare a actului normativ. Tinand cont ca plata drepturilor salariale aferente lunii august 2016 se face in sistemul bugetar in perioada 5—15 septembrie 2016, avand in vedere faptul ca in aparatul de lucru al Secretariatului General al Guvernului nu se regasesc toate functiile din cadrul ministerelor, ceea ce ar conduce la salarii diferite pentru aceeasi functie, dar cu gradatii diferite, in vederea asigurarii platii salariilor personalului din aparatul propriii al ministerelor aferente lunii august 2016, conform art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.  7/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea
unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 174/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca „salarizarea personalului din cadrul Administratiei Prezidentiale,
serviciilor Parlamentului si aparatului de lucru al Guvernului se stabileste la nivelul de salarizare maxim aflat in plata aferent functiilor din cadrul aparatului de’lucru al Guvernului”, text care determina interpretari diferite privind aplicarea, tinand cont ca exista riscul real al generarii de inechitati intre
functionarii publici sau personalul contractual din cadrul aceleiasi institutii prin diminuarea salariilor unor categorii importante de functii, inclusiv de conducere, in considerarea faptului ca elementele mai sus mentionate vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. — Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificarile si completarile
ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), incepand cu luna august 2016, personalul platit din
fonduri publice care beneficiaza de un cuantum al salariilor de baza/indemnizatiilor de incadrare, aferent
unui program normal al timpului de munca, mai mic decat cel stabilit in plata la nivel maxim pentru
fiecare functie, grad/treapta, gradatie, vechime in functie sau in specialitate, dupa caz, va fi salarizat la
nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de incadrare din cadrul institutiei sau autoritatii publice
respective, daca isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.”

2. La articolul 31, dupa alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)—(14), cu urmatorul
cuprins:

„(11) Sintagma «fiecare functie» prevazuta la alin. (1) reprezinta functiile prevazute in aceeasi anexa,
capitol, litera, numar si numar curent in Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) In aplicarea prevederilor alin. (1), pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de baza/indemnizatiei
de incadrare din cadrul institutiei sau autoritatii publice respective, se iau in considerare numai drepturile
salariale prevazute in actele normative privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si nu se
includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotarari judecatoresti.
(13) In aplicarea prevederilor alin. (1), prin institutie sau autoritate publica se intelege acea institutie sau
autoritate publica cu personalitate juridica care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri si
cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducatorul acesteia are calitatea de ordonator de credite. Incazul institutiilor sau autoritatilor publice aflate in subordinea aceluiasi ordonator de credite, avand acelasi
scop, indeplinind aceleasi functii si atributii, aflate la acelasi nivel de subordonare din punct de vedere
financiar, nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de incadrare se va stabili la nivelul maxim aflat
in plata din cadrul tuturor acestor institutii sau autoritati publice subordonate.
(14) Pentru personalul didactic de predare din invatamantul superior/universitar nivelul salariului de baza
similar in plata sau al salariului de baza maxim corespunzator functiei didactice ocupate se stabileste cu
respectarea criteriilor care s-au avut in vedere la acordarea salariului de incadrare intre minim si maxim,
cu toate elementele care fac parte din salariul de baza, fara compensatii tranzitorii, cu exceptia celei pentru
titlul stiintific de doctor obtinut in domeniul pentru care isi desfasoara activitatea.”

3. La articolul 31, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(8) Incepand cu luna august 2016, personalul care detine titlul stiintific de doctor, isi desfasoara
activitatea in domeniul in care a obtinut acest titlu si nu beneficiaza de suma compensatorie inclusa in anul
2010 in salariul de baza, solda/salariul de functie, indemnizatia lunara de incadrare, beneficiaza de suma
compensatorie aferenta titlului stiintific de doctor stabilita la nivelul similar in plata pentru aceeasi functie,
grad didactic, transa de vechime in invatamant pentru personalul didactic din invatamant, respectiv
grad/treapta profesionala si, dupa caz, vechime in functie in cazul celorlalte categorii de personal, din
institutia sau autoritatea publica respectiva sau, dupa caz, intr-o institutie sau autoritate publica similara.”

4. La articolul 32, dupa alineatul (6) introduc doua noi alineate, alineatele (61) si (62), cu urmatorul cuprins:

„(61) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (2), incepand cu luna octombrie 2016, pentru garzile
efectuate de personalul sanitar cu pregatire superioara in afara normei legale de munca si a programului
normal de lucru de la functia de baza, tariful orar se determina in functie de salariul de baza prevazut in
anexa nr. 1, corespunzator functiei de executie. Influentele financiare determinate de aplicarea acestei
prevederi, pentru personalul incadrat in unitati sanitare publice, aflate in relatie contractuala cu casele de
asigurari de sanatate, se asigura prin transferuri din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate de la o pozitie distincta.

(62) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (2), incepand cu 1 octombrie 2016, personalul care isi
desfasoara activitatea in sectii si compartimente de oncologie medicala, oncologie pediatrica, radioterapie,
hematologie oncologica beneficiaza de acelasi cuantum al sporului pentru conditii deosebit de periculoase
in mod similar cu personalul din sectiile/ compartimentele cu paturi de ingrijire paleative care in luna
decembrie 2015 a beneficiat de acest spor, iar personalul care isi desfasoara activitatea in
sectii/compartimente pentru arsi beneficiaza de acelasi cuantum al sporului pentru conditii deosebit de
periculoase in mod similar cu personalul din sectiile/compartimentele cu paturi pentru bolnavi cu SIDA
care in luna decembrie 2015 a beneficiat de acest spor la limita maxima.”

5. La articolul 33 alineatul (5), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Pentru personalul didactic auxiliar si pentru personalul medical si auxiliar sanitar angajat in
invatamantul special, special integrat sau in invatamantul superior/universitar care nu se regaseste in anexa
nr. 2, la salariul de baza stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, dupa caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 si c.4 se
acorda urmatoarele sporuri si indemnizatii, daca sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute de lege, astfel:”.

6. La articolul 3, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(9) Pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat intr-o institutie sau autoritate
publica, unitate de invatamant, dupa caz, unde nu exista functie similara in plata, salariile de baza se
stabilesc prin raportarea salariilor de baza calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de baza
calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adauga, daca sunt indeplinite conditiile de acordare, drepturile
salariale prevazute la alin. (4) lit. a)—c) sau alin. (5) lit. a)—c).”

7. La articolul 34 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) incepand cu data de 1 decembrie 2017, daca totalul drepturilor salariale determinate potrivit art.
33 alin. (2), (4) sau (5), dupa caz, este mai mic sau egal cu totalul drepturilor salariale aferente lunii
noiembrie 2017 se pastreaza drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2017. Pentru functiile de
conducere din invatamantul preuniversitar la determinarea drepturilor salariale se va utiliza, incepand cu
data de 1 decembrie 2017, anexa cu salariile de baza prevazute la normele metodologice aprobate prin
hotarare a Guvernului.”

8. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 35 . — In aplicarea art. 31 alin. (2), (3) si (8), art. 33 si 34,
pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii
Stiintifice va elabora, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta, norme metodologice care vor cuprinde si anexe cu salariile de baza care se vor utiliza incepand cu data de 1
august 2016, pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a), respectiv o anexa cu salariile de baza de la
1 decembrie 2017 pentru functiile de conducere din invatamantul preuniversitar, norme metodologice care
vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.”

9. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 36. — (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), incepand cu luna august 2016, salariile de
baza pentru personalul incadrat pe functii publice si contractuale din aparatul propriu al ministerelor se
stabilesc potrivit anexei nr. 3, cu exceptia personalului incadrat, nou-incadrat sau promovat pe functii
publice si contractuale care beneficiaza de un salariu de baza superior stabilit prin alte dispozitii legale.
(2) in situatia in care salariile de baza determinate in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, dupa
caz, art. 31 sunt mai mari decat cele determinate potrivit alin. (1) se mentin cele stabilite in conformitate cu
prevederile art. 1 alin. (1) sau, dupa caz, art. 31.
(3) Prevederile prezentului articol nu se aplica personalului din alte institutii si autoritati publice, asimilat
din punctul de vedere al salarizarii cu personalul din aparatul propriu al ministerelor.”

10. Articolul 121 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 121. —Anexele nr. 1—3 fac parte integrata din prezenta ordonanta de urgenta.”
11. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 1, pozitiile 5 si 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„5. Director de departament*)
(...)
8. Director general adjunct administrativ al universitatii”
12. Se elimina textul prevazut la **) din subsolul tabelului.
13. La anexa nr. 2 capitolul I, dupa nota de subsol marcata cu „**” se introduce o noua nota, cu
urmatorul cuprins:

„NOTA:
Pentru functiile didactice de conducere, de indrumare si control ocupate cu personal didactic care a
absolvit studii superioare de scurta durata, salariile de baza se vor stabili prin diminuarea cu un procent de
20% a salariilor de baza prevazute la functiile de conducere cu studii superioare din tabel, respectiv din
anexele la normele metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.”
14. La anexa nr. 2 capitolul I, dupa nota de subsol marcata cu „**” se introduce o noua nota, cu
urmatorul cuprins:

„NOTA:
Pentru functiile didactice auxiliare de conducere ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii
superioare de scurta durata, salariile de baza se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a
salariilor de baza prevazute la functiile de conducere cu studii superioare din tabel, respectiv din anexele la
normele metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.”
15. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 3, pozitia 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„6. Sef serviciu (administrator financiar patrimoniu), administrator sef de facultate”.
16. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 4, nota din subsol se modifica dupa cum urmeaza:

„Salariile de baza prevazute in prezenta anexa reprezinta nivelul minim, iar nivelul maxim se stabileste prin
majorarea acestuia cu pana la 70%. incadrarea intre limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de
senatul universitar.”
17. Dupa anexa nr. 2 se introduce o noua anexa, anexa nr. 3, al carei cuprins este prevazut in anexa
la prezenta ordonanta de urgenta.
Art. II.—Articolul IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru
modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
434 din 9 iunie 2016, se abroga.
Art. III. —Articolul 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor masuri
de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 285 din 14 aprilie 2016, se abroga.
Art. IV. — in anexa nr. NI la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu
modificarile si completarile ulterioare, la capitolul II articolul 7 alineatul (1), litera b) se modifica si va
avea urmatorul cuprins:
,,b) Dupa sintagma «paleative» se adauga sintagma «sectii/compartimente pentru arsi, sectii si
compartimente de oncologie medicala, oncologie pediatrica, radioterapie, hematologiejoncologica».”
Art. V.—in cuprinsul art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea
unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea
unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 174/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,
prin sintagma „se stabileste la nivelul de salarizare maxim aflat in plata aferent functiilor din’cadrul
aparatului de lucru al Guvernului” se intelege aplicarea aceluiasi procent de crestere salariala pentru toate
functiile, corespunzator nivelului maxim aflat in plata in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu
exceptia functiilor de demnitate publica, inspector guvernamental, consilier pentru afaceri europene si manager public.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOS

Noua grila de salarizare pentru personalul platit din fonduri publice:

Descarca documentul integral cu noua grila de salarizare pentru bugetari >>

Descarca documentul integral cu noua grila de salarizare pentru bugetari >>

Descarca documentul integral cu noua grila de salarizare pentru bugetari >>

Autor: Ana Tudor
teeestTi-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 3.67 din 32 voturi

Newsletter zilnic GRATUIT

Achizitii publice. Modele de documente OBLIGATORII

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Achizitii publice. Modele de documente OBLIGATORII"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

1 comentarii
Popa Marcel 11-Nov-2016 19:40:37
BunÄ? seara , aÈ? vrea sÄ? È?tiu pe baza cÄ?rui legi se face salarizarea angajaÈ?ilor din PrimÄ?riile din România È?i dacÄ? existÄ? o lege specialÄ? care prevede salariu în funcÈ?ie de nr. de locuitori al comunelor . MulÈ?umesc .

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII

Achizitii publice. Modele de documente OBLIGATORII

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Achizitii publice. Modele de documente OBLIGATORII"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII

Achizitii publice. Modele de documente OBLIGATORII

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Achizitii publice. Modele de documente OBLIGATORII"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016