Masuri importante destinate sectorului public incepand cu 2018. Ce trebuie sa stii despre OUG nr. 90/2017

de Mara Dobrin 14 Dec. 2017 2779

Masuri importante destinate sectorului public incepand cu 2018. Ce trebuie sa stii despre OUG nr. 90/2017
Pentru mentinerea echilibrului bugetar si incadrarea in tintele de deficit, Guvernul Romaniei a aprobat prin intermediul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 o serie de masuri menite sa reduca cheltuielile bugetare in total buget consolidat.


I. Astfel, printre cele mai importante MASURI destinate sectorului public, in special institutiilor publice astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt:

 •     conditii pentru stabilirea numarului de posturi in anul 2018: toate institutiile si autoritatile publice, inclusiv cele apartinand autoritatilor publice locale, trebuie sa stabileasca in anul 2018 numarul de posturi astfel incat sa poata asigura plata salariilor aferente personalului angajat pe acestea pana la sfarsitul anului; Aceasta masura exista si in prezent fiind reglementata anual, in ordonantele de salarizare.
 •     plata esalonata a drepturilor salariale rezultate din hotarari judecatoresti, inclusiv daunele-interese moratorii: se mentine si pentru aceasta categorie de drepturi salariale modalitatea de plata instituita pana la aceasta data, respectiv esalonarea acestora pe o perioada de 5 ani, astfel:

a) in primul an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;
b) in al doilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;
c) in al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
d) in al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
e) in al cincilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.

 •     niciun salariu de baza sub 1900 de lei: daca dupa aplicarea procentului de majorare de 25% prevazut la art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cuantumul salariului de baza/soldei de functie/salariului de functie este sub nivelul de 1900 de lei, atunci valoarea acestuia se stabileste in conformitate cu prevederile art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
 •     NU se plateste munca suplimentara, aceasta se compenseaza doar cu timp liber corespunzator. Exceptie instituita pentru personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, caruia pentru munca suplimentara i se va acorda drepturile prevazute de legislatia in vigoare in luna iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezinta solda de functie/salariul de functie cuvenit(a).
 •     NU se acorda ajutoarele sau, dupa caz, indemnizatiile la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva. Exceptie, in situatia incetarii raporturilor de munca sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.

SE mentin in plata nivelul acordat la nivelul lunii decembrie 2017:
 
1) drepturile acordate unor categorii speciale de beneficiari, respectiv:
 
a) indemnizatiile prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) drepturile prevazute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare;


c) drepturile prevazute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si drepturile prevazute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare;
d) indemnizatiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia drepturilor corespunzatoare situatiilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si g), precum si la art. 3;
e) indemnizatiile prevazute de Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) indemnizatia prevazuta de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, republicata;
g) cuantumul indemnizatiei presedintelui Consiliului National al Persoanelor Varstnice, prevazuta de Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice, republicata;
h) indemnizatia lunara, prevazuta la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) cuantumul indemnizatiilor acordate membrilor Academiei Romane, membrilor Academiei Oamenilor de stiinta din Romania, membrilor Academiei de stiinte Medicale din Romania si membrilor Academiei de stiinte Tehnice din Romania;
j) cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor Academiei Romane si urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de stiinta din Romania;
k) ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor, acordat in temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile ulterioare;
l) indemnizatia prevazuta de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
2) indemnizatiile acordate revolutionarilor in baza Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
3) rentele viagere prevazute la art. 64 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
INTERDICTII SI MASURI DE REDUCERE A CHELTUIELILOR pentru institutiile publice definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de modul de finantare si subordonare, care vizeaza:

    achizitionarea, preluarea in leasing sau inchirierea de:

a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) mobilier, asa cum este prevazut la subgrupa 3.1 "Mobilier" din cadrul grupei 3 "Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" din Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, precum si obiecte de inventar de natura acestora, in scopul dotarii spatiilor cu destinatia de birou.

    asigurarea necesitatilor de astfel de bunuri se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiasi institutii sau de la alte institutii publice.

EXCEPTIE fac:
 
a) autoritatile si institutiile publice nou-infiintate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numai in primul an de functionare, daca acestea nu provin din restructurarea si/sau reorganizarea altor institutii publice, deja existente;
b) achizitiile pentru realizarea proiectelor finantate din imprumuturi, din fonduri externe nerambursabile si din fondurile de cofinantare aferente, precum si din fonduri provenite din donatii si sponsorizari;
c) achizitiile pentru obiectivele de investitii cu punere in functiune dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, potrivit devizului general al acestora;
d) achizitionarea, in conditiile legii, de autoturisme pur electrice. Prin autoturisme pur electrice in sensul prezentului articol se intelege autoturismele astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt propulsate de un motor electric cu energie furnizata de baterii reincarcabile, alimentate de o sursa externa de energie electrica, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero;
e) achizitii pentru realizarea actiunilor si activitatilor specifice pregatirii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene;
f) achizitii pentru realizarea manifestarilor, actiunilor si proiectelor de aniversare a Centenarului Romaniei (1918 - 2018) si a Primului Razboi Mondial;
g) achizitionarea de autoturisme de catre Ministerul Afacerilor Interne, din venituri proprii ale institutiei si unitatilor subordonate.

    reducerea cu 10% a platilor efectuate in anul 2018 pentru bunurile si serviciile aferente intretinerii si functionarii institutiei.

EXCEPTIE:
 
a) autoritatile si institutiile publice nou-infiintate in anii 2017 si 2018, numai in primul an de functionare, daca acestea nu provin din restructurarea si/sau reorganizarea altor institutii publice deja existente, autoritatile si institutiile publice infiintate in anul 2016 si care nu au efectuat plati cu bunurile si serviciile aferente intretinerii si functionarii pe intreg anul 2017, precum si institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
b) actiunile si activitatile specifice pregatirii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.
 
Suspendarea concursurilor:
 
EXCEPTIE fac:
 
a) posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si pentru cele a caror ocupare a fost deja aprobata de Guvern prin memorandum se continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor in vigoare la acea data.
b) ordonatorii de credite pot dispune ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa data de 1 ianuarie 2018, numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget.
c) aprobarea unui MEMO, in cazuri temeinic justificate, pentru organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, indiferent de data vacantarii acestora, cu justificarea necesitatii si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate cu aceasta destinatie in buget.

 

 •     aprobarea posibilitatii renegocierii reemuneratiilor brute ale administratorilor si directorilor prevazute in contractele de mandat incheiate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile ulterioare, pentru a fi puse in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015
 •     , cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015
 •     privind Codul fiscal
 •     .
 •     NU se acorda cupoanele sociale prevazute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 •     NU se acorda 500 de euro pentru educatia permanenta a fiecarui nou-nascut
 •     SE PRELUNGEsTE perioada de recalculare a pensiilor militare, inclusiv acordarea eventualelor drepturi suplimentare  rezultate, pana la 30 iunie 2018.


Se mentin suspendate/inaplicabile dispozitii referitoare la:

    aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I - IV din invatamantul de stat si confesional, cu modificarile ulterioare.
    stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural aprobate prin OUG nr. 5/2013;
    impozitul stabilit prin  OG nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale;
    impozitul asupra veniturilor suplimentare stabilit prin O.G. nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale;

 
ALTE MODIFICARI NORMATIVE:

 •     prelungirea termenului limita pentru utilizarea tuturor functionalitatilor sistemului national de raportare de 31.12.2017 prevazut de OUG nr. 88/2013, pana la data de 31.12.2018. Pentru insusirea noilor fluxuri de raportare a formularelor specifice situatiilor financiare prin Sistemul National de Raportare si pentru verificarea rapoartelor generate de componentele sistemului este necesar ca si pe parcursul anului 2018 activitatea de raportare a situatiilor financiare si a bugetelor individuale sa se desfasoare in paralel, in format electronic, prin Sistemul National de Raportare cat si pe suport hartie.
 •     Trezoreria statului va putea indeplini calitatea de comerciant acceptant pentru toate institutiile publice fara a fi necesara incheierea de contracte cu acestea in acest scop si poate oferi prin sistemul propriu institutiilor publice servicii de plata online cu carduri de plata a veniturilor bugetului general consolidat si altor sume, prin intermediul institutiilor de credit acceptatoare, conform modificarilor popuse la OUG nr. 146/2002.
 •     in scopul promovarii identitatii nationale si aniversarii Centenarului Romaniei (1918-2018) si a Primului Razboi Mondial, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a centralizat si evaluat cele mai bune propuneri de proiecte, actiuni, manifestari, cu impact national, venite din partea autoritatilor centrale si locale, a institutiilor de cultura si invatamant, a unor Asociatii si Fundatii neguvernamentale, si a unor personalitati marcante romanesti din diverse domenii de interes, in vederea alocarii fondurilor necesare derularii acestora.
 •     valoarea fixa a punctului-amenda pentru amenzile contraventionale prevazute de OUG nr. 195/2002 este mentinuta, in cursul anului 2018, la cuantumul din prezent, respectiv 145 de lei.
 •     incepand cu data de 1 ianuarie 2018, plata cheltuielilor prevazute la art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sa fie asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, alaturi de fondurile necesare pentru executarea hotararilor judecatoresti executorii, ce au ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din invatamant.


 Sursa: PortalInstitutiiPublice

 

 

Mara Dobrin Autor: Mara Dobrin
Redactor Institutii Publice
Cu o experienta de 9 ani in jurnalism, Mara Dobrin s-a alaturat echipei Rentrop & Straton, specializandu-se in ultimii 4 ani in crearea articolelor de interes in legislatia muncii, resurse umane si institutii publice. Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016