Codul Administrativ 2022 actualizat

Titlul I - Dispozitii generaleArt. 1. – Obiectul de reglementare
Prezentul Cod reglementează cadrul general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul ...

Art. 2. – Autorităţile administraţiei publice centrale
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale sunt: Guvernul, ministerele, alte organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ...

Art. 3. – Autorităţile administraţiei publice locale
Autorităţile administraţiei publice locale sunt: consiliile locale, primarii, consiliile judeţene şi preşedinţii consiliilor judeţene.

Art. 4. – Domeniul de aplicare
Prezentul Cod se aplică în activitatea autorităţilor şi instituţiiloradministraţiei publice, în raporturile dintre autorităţile şi ...

Vezi toate articolele: Titlul I - Dispozitii generale


Titlul II - Definitii aplicabile administratiei publiceArt. 5. – Definiţii generale
În înţelesul prezentului Cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) actul administrativ – actul ...

Vezi toate articolele: Titlul II - Definitii aplicabile administratiei publice


Titlul III - Principiile generale aplicabile administratiei publiceArt. 6. – Legalitatea
Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, precum şi personalul acestora au obligaţia de a acţiona cu respectarea prevederilor legale ...

Art. 7. – Egalitatea
Beneficiarii activităţii autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice au dreptul de a fi trataţi în mod egal, într-o manieră ...

Art. 8. – Transparenţa
(1) În procesul de elaborare a actelor normative, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a informa şi de a supune consultării ...

Art. 9. – Proporţionalitatea
Formele de activitate ale autorităţilor administraţiei publice trebuie să fie corespunzătoare satisfacerii unui interes public, precum şi ...

Art. 10. – Punerea în aplicare a programului de guvernare
Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale, precum şi personalul din cadrul acestora, au obligaţia de a pune în aplicare ...

Art. 11. – Imparţialitatea
Personalul din administraţia publică are obligaţia de a-şi exercita atribuţiile legale, fără subiectivism, indiferent de propriile convingeri sau ...

Art. 12. – Continuitatea
Activitatea administraţiei publice se exercită fără întreruperi, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 13. – Adaptabilitatea
Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice au obligaţia de a răspunde nevoilor societăţii.

Vezi toate articolele: Titlul III - Principiile generale aplicabile administratiei publice