Model instructiuni proprii SSM pentru telemunca inclusiv in institutie publica, actualizat 2020

de Mihaela Croitoru 23 Sep. 2020 4606

Model instructiuni proprii SSM pentru telemunca inclusiv in institutie publica, actualizat 2020
Regasiti mai jos un model de Instructiune SSM pentru munca la domiciliu - lucrul la calculator. Modelul este util in cazul salariatilor aflati in regim de telemunca.


MODEL
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru activitatea de telemunca

<<< click aici pentru varianta editabila >>>

 
Prevederi generale
Continut

Art. 1
Instructiunile proprii elaborate de societate pentru asigurarea protectiei lucratorilor in situatia in care desfasoara telemunca cuprind prevederi specifice de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

Acestea au fost elaborate in urma studierii proceselor de munca, identificarii factorilor de risc si evaluarii acestora.
Personalul institutiei isi va desfasura activitatea in asa fel incat sa previna accesul neautorizat al altor persoane la echipamentele din dotare pentru a preveni orice prejudiciu cauzat persoanei sau institutiei.
 
Scop


Art. 2
Scopul prezentelor instructiuni proprii este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare in munca si imbolnavire profesionala existente in cadrul activitatii, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca). 

Prezentele instructiuni proprii servesc in cadrul societatii la:
efectuarea instruirilor privind securitatea si sanatatea in munca prevazute de legislatia in vigoare;
cercetarea accidentelor de munca, in vederea stabilirii cauzelor producerii acestora si a responsabilitatilor;
instrument cu ajutorul careia se realizeaza controlul, dar mai ales autocontrolul de securitate si sanatate in munca;
document intern principal in baza caruia se stabilesc si se sanctioneaza abaterile in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru angajatii institutiei;
elaborarea programelor de prevenire si protectie;
realizarea auditurilor si inspectiilor.
 
Domeniu de aplicare
Art. 3
Prevederile prezentei instructiuni se aplica in scopul imbunatatirii starii de bine la locul de munca.
Cadrul legislativ de referinta in vigoare:
Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
H.G. nr. 1.425/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
HG nr. 1091/2006 privind cerinte minime de securitate la locul de munca;
HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
Legea nr. 81/2018 pentru reglementarea activitatii de telemunca
Terminologie (exemple)
lucrator - persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice;
angajator - persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii;
accident de munca - vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) – accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical sau, dupa caz, prin alte documente medicale potrivit prevederilor legale;
boala profesionala - afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca;
echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca;
echipament individual de protectie (EIP) - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv;
loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile institutiei, inclusiv orice alt loc la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii.
pericol grav si iminent de accidentare - situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment;
telesalariat – lucrator care, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor.
 
Art. 4
Prevederile prezentelor instructiuni proprii se aplica in mod cumulativ cu prevederile instructiunilor proprii generale elaborate de institutie. 
 
Revizuirea instructiunilor
Art. 5
Prezentele instructiuni proprii se vor revizui ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, a schimbarilor tehnologice, a modificarii echipamentelor de munca, cu ocazia modificarii proceselor de munca, in situatia producerii accidentelor de munca sau ca urmare a masurilor dispuse de inspectorii de munca in urma controalelor. Orice revizuire sau completare necesita aprobarea conducerii institutiei.
 
Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca
Art. 6
Incadrarea angajatilor se face numai in baza unui certificat medical conform prevederilor HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, Fisa141.
 
Instruirea personalului 
Art. 7
Instruirea lucratorilor in domeniul SSM cuprinde 3 faze: instruirea introductiv-generala, instruirea la locul de munca si instruirea periodica.
Art. 8
La instruirea personalului vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator.
 
Obligatiile angajatorului
Art. 9
Trebuie sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca si utilizarii echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfasurare a activitatii de telemunca, la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru.

Art. 10
Trebuie sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.

Art. 11
Trebuie sa instaleze, sa verifice si sa intretina echipamentul de munca necesar, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.
 
Cerinte pentru ecrane de vizualizare
Art. 12
caracterele de pe ecran trebuie sa fie bine  definite,cu un format clar, de marime  suficienta si cu spatiu corespunzator intre  caractere si intre linii;
inaltimea minima a caracterului trebuie sa subantinda un arc de 16”;
latimea caracterelor va fi de 50 pana la 100%din inaltimea lor;
imaginea de pe ecran trebui sa fie stabila;
se va sigura un contrast adecvat intre caractere si fond;
ecranul nu trebuie sa prezinte reflexii care sa provoace disconfort utilizatorului;este de preferat ca el sa fie tratat din fabricatie impotriva reflexiilor;
ecranul trebuie sa poata fi orientat si inclinat usor si liber.
Cerinte pentru tastatura
Art. 13
sa fie astfel conceputa incat sa permita utilizatorului localizari si actionari corecte, rapide si confortabile ale tastelor si in final o performanta ridicata;
sa fie separata si mobila fata de ecran pentru a permite;
reglarea distantei de citire in functie de cerintele vizuale si de utilizarea optima a planului de lucru;
marimea minima a tastaturii este limitata de prescriptiile privind zonarea ,spatierea tastelor si marimea capului tastei;  
sa fie mata, pentru evitarea reflexiilor;
actionarea unei taste sa fie insotita de un semnal tactil sau sonor sau de ambele.
Art. 14
Masa sau suprafata de lucru trebuie sa aiba o suprafata putin reflectanta, sa aiba dimensiuni suficiente si sa permita o amplasare flexibila a ecranului, tastaturii, documentelor si echipamentului auxiliar. Suportul pentru documente trebuie sa fie stabil si usor de reglat si trebuie pozitionat astfel incat sa diminueze miscarile incomode ale capului si ochilor. Trebuie sa existe spatiu suficient pentru a permite telesalariatului o pozitie confortabila.

Art. 15
Scaunul de lucru trebuie sa fie stabil si sa asigure operatorului libertate de miscare si o pozitie confortabila. Scaunul trebuie sa poata fi reglat pe verticala. Spatarul scaunului trebuie sa poata fi inclinat si reglat pe verticala. Un reazem pentru picioare trebuie pus la dispozitie celor care il doresc.

Art. 16
Angajatorul va informa telesalariatul cu privire la utilizarea echipamentului de munca repartizat.

Art. 17
Angajatorul va lua masuri pentru instruirea telesalariatului referitor la riscurile de accidentare la domiciliu si modul de actiune in caz de aparitie a unei situatii critice.

Art. 18
Angajatorul va lua masuri pentru instruirea telesalariatului cu privire la acordarea primului ajutor.

Art. 19
Angajatorul va dota telesalariatul cu mijloace tehnice de comunicare adecvate (telefon, radio-telefon, camera web etc.).

Art. 20
Intrucat telesalariatul va lucra in conditii de izolare, acesta neavand contact vizual sau comunicare directa cu alti salariati, seful ierarhic va fi desemnat cu atributii concrete de a-l contacta periodic in timpul programului de lucru.

Art. 21
Anterior inceperii activitatii in regim de telemunca, angajatorul va lua masuri pentru efectuarea controlului medical periodic al salariatului respectiv in conformitate cu Fisa 141. Personal care lucreaza in conditii de izolare.
 
Obligatiile telesalariatului
Art. 22
Telesalariatul trebuie sa informeze angajatorul cu privire la echipamentele de munca utilizate si la conditiile existente la locurile desfasurarii activitatii de telemunca.

Art. 23
Trebuie sa permita reprezentantilor conducerii si salariatilor accesul, in masura in care este posibil, in vederea stabilirii si realizarii masurilor de securitate si sanatate in munca, necesare conform clauzelor din contractul individual de munca, ori in vederea cercetarii evenimentelor.

Art. 24
Este obligat sa nu schimbe conditiile de securitate si sanatate in munca de la locurile in care desfasoara activitatea de telemunca.

Art. 25
Trebuie sa utilizeze numai echipamente de munca care nu prezinta pericol pentru securitatea si sanatatea sa.

Art. 26
Trebuie sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor privind obligatiile lucratorilor, asa cum sunt ele prevazute in Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, precum si in conformitate cu clauzele contractului individual de munca.

Art. 27
Este obligat sa respecte regulile specifice si restrictiile stabilite de catre angajator cu privire la retele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispozitie.

Art. 28
Se interzice utilizarea echipamentelor de calcul pe care nu le cunoaste si pentru care nu are instruirea necesara.

Art. 29
Se interzice sa intervina la echipamentele de calcul, tablouri electrice, prize, stechere, cabluri de alimentare, instalatii de climatizare sau la orice alte instalatii auxiliare specifice aflate in domiciu pe durata programului de lucru.

Art. 30
Se interzice sa indeparteze dispozitivele de protectie ale echipamentelor de calcul.

Art. 31
Se interzice sa continue lucru la echipamentul de calcul  cand a constatat o defectiune a acestuia.

Art. 32
Se interzice sa remedieze defectiunile constatate fara a fi autorizat.

Art. 33
Se interzice sa conecteze echipamentul de calcul in prize defecte sau fara legatura la pamant.

Art. 34
Se interzice sa consume alimente pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii.

Art. 35
Se interzice sa atinga in timpul functionarii partile fierbinti ale imprimatelor.

Art. 36
Orice revizuire sau completare a prezentelor instructiuni proprii necesita aprobarea conducerii angajatorului.
 
 
Intocmit,                                                         Data
 
Prezentele instructiuni proprii se vor revizui ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, a schimbarilor tehnologice, a modificarii echipamentelor de munca, cu ocazia modificarii proceselor de munca, in situatia producerii accidentelor de munca  sau ca urmare a masurilor dispuse de inspectorii de munca in urma controalelor.  

*Continutul modelului prezentat nu este exhaustiv.

Raspuns oferit de specialistii PortalSSM.ro!
Pentru consultanta specializata si rezolvarea unor spete va recomandam PortalSSM.ro!

Mihaela Croitoru Autor: Mihaela Croitoru
Mihaela Croitoru este un editor online cu experienta, dedicat muncii sale, pasionat de domeniul legislativ, atat in ce priveste relatiile de munca din cadrul institutiilor publice, dar si din sectorul privat. Subiectele prezentate sunt, de fiecare data, corecte, informative si de interes pentru angajatii bugetari. Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016