Model fisa postului Director Executiv

de Marius Matei 18 Ian. 2017 12069

Model fisa postului Director Executiv
Fisa postului este obligatorie pentru orice institutie publica si reprezinta documentul care stabileste caracteristicile postului, de la obiective, la sarcinile si responsabilitatile fiecarui angajat.


Va prezentam in continuare un model de FISA POSTULUI pentru Director Executiv
 

Director Executiv


Identificarea postului

Numele si prenumele titularului: ................

Denumirea postului: Director Executiv
[Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR.]

Pozitia in COR / Cod: 121116
[In cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor. In acest  caz, codul mentionat este pentru pozitia de Director Adjunct.]

Departamentul / locatia: Top Management
[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]

Nivelul postului: 
Conducere / coordonare: Top
Executie: Nu este cazul

Relatiile: 
Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):
se subordoneaza: Directorului General
are in subordine: Directorul Tehnic, Directorul Economic, Sefii de Departamente
Functionale (colaborare, pe orizontala): Intern, cu toate departamentele functionale din firma, extern cu furnizorii
Reprezentare (colaborare, consultanta): Este reprezentantul firmei, in limita responsabilitatilor  acordate, in relatiile cu sindicatele, cu autoritatile publice locale si centrale. De asemenea reprezinta firma in relatiile cu furnizorii, cu managementul altor firme etc.
[Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.]

Descrierea postului

Scopul general al postului
Gestionarea eficienta a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare si  informationale in concordanta cu politica si strategia firmei.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.]

Obiectivele postului 

Promovarea firmei si utilizarea integrala a capacitatii de lucru a acesteia, prin  identificarea de noi clienti si contractarea de proiecte.
Coordonarea si  armonizarea obiectivelor firmei cu resursele disponibile.
Conducerea si asigurarea echilibrului intre functiunile firmei: dezvoltare, marketing, productie, resurse umane, comercial.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului

 • Fundamenteaza prognozarea serviciilor firmei pentru anul curent si in perspectiva.
 • Aproba perfectarea contractelor cu beneficiarii si alti prestatori si a actelor aditionale.
 • Asigura intocmirea programelor operative ale firmei (trimestriale si lunare) si resurselor necesare pe contracte, precum si actualizarea acestora in functie de realizari.
 • Aproba  programul de masuri tehnico-organizatorice necesare asigurarii Securitatii si Sanatatii in Munca si a protectiei ecologice.
 • Avizeaza necesarul de echipamente si materiale specifice de Securitatea si Sanatatea Muncii, conform programului aprobat.
 • Gestioneaza impreuna cu Directorul Economic potentialul tehnologic, material, financiar si uman al firmei.
 • Dispune organizarea controlului financiar intern si a inventarierii anuale generale a patrimoniului firmei. 
 • Asigura coordonarea periodica a sedintelor echipei de conducere la nivel de firma.
 • Dispune analiza rapoartelor si dispozitiilor de control intern si extern, pe linie de  calitate si mediu si dispune inlaturarea neconformitatilor sesizate si a cauzelor care le-au generat, pentru a preveni repetarea acestora.
 • Asigura accesul organelor de control extern si intern la documentele firmei cu ocazia inspectiilor si auditurilor.
 • Stabileste conform  structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine.
 • Face propuneri privind angajarea, promovarea si concedierea  personalului cu functii de conducere si coordonare proiecte.
 • Aproba  sistemul de bonusare conform Regulamentului Intern si procedurilor specifice firmei.
 • Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor.
 • Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.
 • Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) in sarcina reprezentantului legal. 
 • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.
 • [In functie de marimea, specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi.]
 • Descrierea responsabilitatilor postului
 •  
 • Privind relatiile interpersonale / comunicarea
 •  
 • Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune intre management si angajati.
 • Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii firmei in relatiile cu autoritatile publice centrale si locale.
 • Asigura mentinerea unor relatii de buna colaborare intre toate departamentele firmei.
 • Fata de echipamentul din dotare
 • Raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului, aparaturii si utilajelor din dotarea firmei.
 • Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului, aparaturii si utilajelor din dotare, de catre intreg personalul din subordine.
 • Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.
 • In raport cu obiectivele postului
 • Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale si umane alocate pentru atingerea obiectivelor firmei.
 • Raspunde de organizarea generala a activitatilor, urmarind asigurarea  cu forta de munca si organizarea optima a programului de lucru, in raport cu obiectivele propuse.
 • Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie, utilizarea completa a timpului de lucru si cresterea productivitatii muncii.
 • Raspunde de respectarea angajamentelor contractuale scrise si / sau verbale fata de clienti si fata de furnizori.
 • Raspunde de respectarea hotararilor Consiliului de Administratie si a deciziilor Comitetului de Directie.
 • Raspunde de informarea operativa a Directorului General asupra desfasurarii activitatii firmei, asupra principalelor probleme survenite si a masurilor adoptate.
 • Identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia.
 • Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare. 
 • Raspunde de mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii. 
 • Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.
 • Privind securitatea si sanatatea muncii
 • Raspunde de asigurarea unui mediu de lucru sanatos in firma.
 • Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine.
 • Raspunde de efectuarea instruirii periodice la locul de munca a tuturor angajatilor din subordine.
 • Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din subordine.
 • Raspunde de luarea la cunostinta si de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor in zonele cu risc ridicat.
 • Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor din subordine.
 • Privind regulamentele / procedurile de lucru
 • Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare de catre intreg personalul din subordine.
 • Respecta si aplica politicile generale ale firmei si raspunde de insusirea si respectarea acestora de intreg personalul din subordine.
 • Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
 • [In functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi. 

Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.]

 Conditiile de lucru ale postului

Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este nevoie.
Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum si cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor, daca este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.?
Conditiile materiale
ambientale Lucreaza ocazional in conditii de zgomot, umiditate, alternanta temperaturi scazute / ridicate etc.
deplasari Deplasari frecvente, participari la evenimente in afara firmei, in localitate, in tara si in strainatate.
spatiu Are birou propriu; se deplaseaza frecvent in  spatii deschise.
conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon mobil, masina de serviciu, PC / laptop, alte facilitati (vacante, asigurari de sanatate si / sau de viata etc.).
Conditii de formare profesionala Participa la diverse traininguri, workshopuri, seminarii, congrese de specialitate etc.
Buget Gestioneaza bugetul alocat.
[Conditiile de la punctele a, b, c si d se decid la nivelul fiecarei firme in functie de conditiile specifice si de posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

Gradul de autonomie

Autoritate asupra altor posturi: ………
[Se refera la alte posturi decat cele aflate in subordinea directa. Autoritatea se stabileste in fiecare firma de catre conducere, pentru fiecare post in parte - in functie de marimea, specificul si organigrama firmei.]
Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)
inlocuieste pe: Directorul General, cu responsabilitati limitate.
este inlocuit de: Unul dintre Directorii subordonati, cu responsabilitati limitate.
[De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii]

Indicatori de performanta

Reducerea costurilor firmei cu ...%. 
Cresterea productivitatii muncii in firma cu ...% fata de plan.
[In functie de specificul firmei, pot fi utilizati indicatori diferiti, cu valori diferite, in limitele responsabilitatilor si performantelor cerute de post.]

Perioada de evaluare a performantelor

Anual
[Se stabileste in functie de sistemul de evaluare din fiecare firma.]

 Evolutii posibile

Poate evolua pe pozitia de Director General.
[Se stabileste in functie de planificarea carierei din fiecare firma.]

Specificatiile postului

Nivelul de studii
Studii superioare, de preferinta in domeniul de activitate al firmei sau economice.
[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

Calificari / specializari necesare
Studii postuniversitare in domeniul managementului, MBA.
Cunoasterea de limbi straine: limba engleza, preferabil nivel avansat.
Operare PC: Word, Excel, PowerPoint, programe de baze de date.
[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte calificari / specializari.]

Competentele postului (pachet de competente)

 • cunostinte la nivel profesionist privind tendintele in domeniul de activitate al firmei - nivel national si international;
 • abilitati de negociere, diplomatie, toleranta;
 • gandire si capacitate de analiza si sinteza;
 • discernamant si capacitatea de a rezolva problemele;
 • capacitatea de previziune si de evaluare obiectiva;
 • putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
 • spirit de ordine si disciplina;
 • abilitati de comunicare;
 • abilitati pentru lucru in echipa;
 • dorinta de dezvoltare a subordonatilor si capacitate de delegare;
 • corectitudine, flexibilitate;
 • rezistenta la efort si stres;
 • preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte competente.]

Experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta de post)
Minimum 6 ani in domeniul de activitate al firmei, din care minimum 3 ani in pozitii manageriale.
[Experienta solicitata depinde de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]


Data,                                 Numele si semnatura titularului postului,

A P R O B A T

Director General

... gasiti fise de post complete aici >>

 

 

Marius Matei Autor: Marius Matei
Marius Matei, redactor InfoInstitutii.ro, aduce in atentia cititorilor stiri si noutati legislative cu privire la institutiile publice, sectorul bugetar si modificari legislative care ii privesc direct pe functionarii publici si nu numai. Experienta de aproape 10 ani in domeniu il califica pentru a face parte dintr-un colectiv de profesionisti. Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 3 voturi

Newsletter zilnic GRATUIT

Contabilitatea cheltuielilor bugetare. TOP 9 studii de caz

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Contabilitatea cheltuielilor bugetare. TOP 9 studii de caz"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII

Contabilitatea cheltuielilor bugetare. TOP 9 studii de caz

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Contabilitatea cheltuielilor bugetare. TOP 9 studii de caz"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII

Contabilitatea cheltuielilor bugetare. TOP 9 studii de caz

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Contabilitatea cheltuielilor bugetare. TOP 9 studii de caz"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016