Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Model fisa postului pentru Sef Contabil

de Ioana Stoica 13 Aug. 2015 28565 1

Model fisa postului pentru Sef Contabil
Agentia Nationala a Functionarilor Publici a efectuat in acest an o serie de controale cu tema specifica la institutii si autoritati publice, principala neregula constatata fiind lipsa fiselor de post actualizate si a fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici.


Fisa postului este obligatorie pentru orice institutie publica si reprezinta documentul care stabileste caracteristicile postului, de la obiective, la sarcinile si responsabilitatile fiecarui angajat.   

Va prezentam in continuare un model de FISA POSTULUI pentru SEF CONTABIL Contabil Sef
 
I. Identificarea postului
 
1. Numele si prenumele titularului: .......................
 
2. Denumirea postului: Contabil Sef
[Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR.]
 

3. Pozitia in COR / Cod: 121120
[In cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor.]
 
4. Departamentul / locatia: Departamentul Financiar-Contabil
[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]
 
5. Nivelul postului:
a. Conducere / coordonare: Middle
b. Executie: Nu este cazul
6. Relatiile:
a. Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):
• se subordoneaza: Directorului Economic
• are in subordine: Seful Serviciului Financiar, Seful Serviciului Contabilitate, Contabili
b. Functionale (colaborare, pe orizontala): Cu toate departamentele; colaboreaza in mod direct cu Administratorul societatii si cu Consilierul Juridic, precum si cu Sefii de Servicii
c. Reprezentare (colaborare, consultanta): In raporturile cu autoritatile, cu Administratia Financiara, cu furnizorii, cu clientii, cu bancile
[Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.]
 
 
II. Descrierea postului
 
1. Scopul general al postului
Organizarea, coordonarea si controlul activitatii de gestiune contabila si evidenta contabila a societatii.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.]
 
2. Obiectivele postului
• Coordonarea si supervizarea tuturor activitatilor contabile din firma.
• Studierea permanenta a legislatiei in domeniul financiar-contabil si aplicarea ei in cadrul firmei.
• Elaborarea si implementarea sistemului de evidenta contabila a firmei.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi.]
 
3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
• Organizeaza si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor in contabilitate, cronologic si sistematic, potrivit planurilor de conturi si normelor legale emise de institutiile de reglementare legala, pe baza documentelor justificative ale tuturor operatiunilor patrimoniale.
• Elaboreaza si implementeaza sistemul de evidenta contabila a firmei.
• Asigura intocmirea si arhivarea documentelor justificative si a registrelor contabile conform cu legislatia in vigoare.
• Verifica corectitudinea inregistrarilor contabile.
• Reprezinta societatea alaturi de Administrator in raporturile cu autoritatile si in special cu Administratia Financiara.
• Urmareste permanent legislatia din domeniul financiar-contabil si asigura respectarea acesteia.
• Coopereaza cu Consilierul Juridic al firmei cu privire la legislatia economica in vigoare.
• Intocmeste si verifica balanta, bilantul anual, inventarul societatii.
• Intocmeste situatii financiare si rapoarte la solicitarea Adunarii Generale a Asociatilor, a Administratorului / Directorului General, a Directorului Comercial sau a altor persoane abilitate.
• Elaboreaza bilantul contabil al firmei la sfarsitul fiecarui an financiar.
• Realizeaza contul de rezultate si al balantei.
• Elaboreaza tabloul de disponibilitati.
• Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane.
• Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.
• Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post.
• Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) in sarcina reprezentantului legal.
• Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi.]
 
4. Descrierea responsabilitatilor postului
a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea
• Reprezinta societatea alaturi de Administrator in raporturile cu autoritatile centrale si locale si in special cu Administratia Financiara.
• Asigura un climat de colaborare cu celelalte departamente din firma.
• Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul departamentului, in raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei.
• Dispune si controleaza respectarea de catre sefii de servicii din subordine a deciziilor luate.
• Asigura dezvoltarea permanenta a competentelor de comunicare, atat personale, cat si ale celor din echipa de lucru prin participarea la traininguri.
b) Fata de echipamentul din dotare
• Raspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotarea departamentului.
• Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta.
• Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.
c) In raport cu obiectivele postului
• Raspunde de corectitudinea inregistrarilor contabile.
• Raspunde de intocmirea si arhivarea, conform legii, a documentelor justificative si a registrelor contabile.
• Raspunde de intocmirea corecta si la termen a raportarilor lunare, trimestriale si anuale, precum si a rapoartelor solicitate de Directorul Economic sau de Directorul General / Administrator.
• Propune conducerii societatii strategii fiscale si atrage atentia asupra sumelor datorate de terti si neincasate la scadenta.
• Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor din departamentul pe care il coordoneaza.
• Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare.
• Raspunde de indentificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia.
d) Privind securitatea si sanatatea muncii
• Respecta normele privind Securitatea si Sanatatea in Munca si PSI.
• Raspunde de insusirea normelor de Securitate si Sanatate a Muncii de catre toti angajatii din subordine, precum si de implementarea si respectarea acestor norme.
• Raspunde de efectuarea instruirii la locul de munca si a celei periodice a tuturor angajatilor din subordine.
• Consemneaza rezultatul instruirii in fisele de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si a datei instruirii.
• Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din subordine.
• Raspunde de luarea la cunostinta si de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor in zonele cu risc ridicat.
• Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor din subordine.
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
• Raspunde de cunoasterea si respectarea procedurilor specifice activitatilor departamentului de catre toti membrii echipei din subordine.
• Elaboreaza si propune spre aprobare noi regulamente si proceduri specifice Departamentului Financiar-Contabil.
• Raspunde de respectarea procedurii de gestionare a bugetului alocat departamentului.
• Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre subordonati.
• Raspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice firmei (programul de lucru, punctualitatea in intocmirea si predarea rapoartelor).
• Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi.
Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.]
 
5. Conditiile postului de lucru
a. Programul de lucru  8 ore si suplimentar cand este nevoie.
• Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum si cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor, daca este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.?
b. Conditiile materiale
• ambientale Nu lucreaza in conditii ambientale deosebite.
• deplasari Se deplaseaza frecvent in afara firmei, participa la evenimente in localitate, in tara si in strainatate.
• spatiu Are birou propriu.
• conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon mobil, PC, masina de serviciu, alte facilitati (plata concediului petrecut impreuna cu familia, asigurare de sanatate si / sau de viata etc).
c. Conditii de formare profesionala Participa la diverse traininguri, seminarii, congrese de specialitate etc.
d. Buget Gestioneaza bugetul departamentului.
[Conditiile de la punctele a, b, c si d se decid la nivelul fiecarei firme in functie de conditiile specifice si de posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]
 
6. Gradul de autonomie
a. Autoritate asupra altor posturi: ....................
[Se refera la alte posturi decat cele aflate in subordinea directa. Autoritatea se stabileste in fiecare firma de catre conducere, pentru fiecare post in parte - in functie de marimea, specificul si organigrama firmei.]
b. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)
• inlocuieste pe Directorul Economic.
• este inlocuit de Seful Serviciului Contabilitate sau de Directorul Economic.
[De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii.]
 
7. Indicatori de performanta
• Cresterea corectitudinii inregistrarilor contabile ale firmei cu ..... % / an.
• Reducerea cheltuielilor cu ...% intr-un an.
[In functie de specificul firmei, pot fi utilizati indicatori diferiti, cu valori diferite, in limitele responsabilitatilor si performantelor cerute de post.]
 
8. Perioada de evaluare a performantelor
Bianual
[Se stabileste in functie de sistemul de evaluare din fiecare firma.]
 
9. Evolutii posibile
Poate evolua pe pozitia de Director Economic.
[Se stabileste in functie de sistemul de planificare a carierei din fiecare firma.]
 
 
III. Specificatiile postului
 
1. Nivelul de studii
Studii superioare economice, Finante-Contabilitate.
[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]
 
2. Calificarea necesara
• Studii de specializare in audit financiar.
• Cursuri de specialitate – expert contabil / curs management.
• Operare PC: Word, Excel, programe de contabilitate.
[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte calificari / specializari.]
 
3. Competentele postului (pachet de competente)
• cunoasterea la nivel profesionist a legislatiei in domeniul financiar-contabil;
• abilitati de comunicare si negociere;
• capacitate de analiza si sinteza;
• memoria cifrelor;
• capacitate de autoorganizare si punctualitate;
• stabilitate psihica, echilibru emotional, constanta in atitudini;
• rezistenta la efort si stres;
• discernamant si capacitatea de a rezolva problemele;
• putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
• memorie dezvoltata, judecata rapida;
• capacitate de deductie logica.
[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte competente.]
 
4. Experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta de post)
Minimum 5 ani experienta intr-o pozitie de coordonare in domeniul financiar-contabil.
[Experienta de lucru necesara se stabileste de fiecare firma, in functie de nevoile specifice pentru postul respectiv.]
 
Data,
 
Numele si semnatura titularului postului,   Numele si semnatura superiorului ierarhic,
 
 
 
A P R O B A T
Director General
 
Autor: Ioana StoicaTi-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 3.85 din 10 voturi
Newsletter zilnic GRATUIT
TOP 7 Formulare folosite in Institutiile Publice

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "TOP 7 Formulare folosite in Institutiile Publice"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

1 comentarii
nicoleta maier 29-Aug-2016 09:50:20
Buna ziua. Am urmatoarea situatie: din gestiunea "publicatii" au fost retrase cateva carti cu intentia de a fi acordate drept protocol. Mentionez ca suntem institutie publica. Este legal asa ceva? Cum fac inregistrarea contabila, avand in vedere ca respectivele carti inca le am. in dulap. Va multumesc.

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII
TOP 7 Formulare folosite in Institutiile Publice

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "TOP 7 Formulare folosite in Institutiile Publice"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII
TOP 7 Formulare folosite in Institutiile Publice

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "TOP 7 Formulare folosite in Institutiile Publice"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016