Decizia nr. 32/2015 a ICCJ: clarificari privind diferenta in reincadrarea personalului platit din fonduri publice si plata efectiva a drepturilor salariale

de Marius Matei 15 Feb. 2016 12241

Decizia nr. 32/2015 a ICCJ: clarificari privind diferenta in reincadrarea personalului platit din fonduri publice si plata efectiva a drepturilor salariale
Decizia nr. 32/2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (Complet DCD/C) a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 97 din 9 februarie 2016. Prin aceasta decizie a fost admisa sesizarea formulata de Curtea de Apel Pitesti a Sectia I Civila, in dosarul nr. 2651/104/2013 cu privire la diferenta dintre reincadrarea personalului bugetar conform Legii cadru a salarizarii nr. 284/2010 si plata efectiva a drepturilor salariale aferente acestei categorii de personal.


Decizia nr. 32/2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie lamureste urmatoarele aspecte:

a) Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.
Art. 7 alin. (1): "Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizeaza etapizat, prin modificarea succesiva, dupa caz, a salariilor de baza, soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, prin legi speciale anuale de aplicare.";
Art. 10 alin. (5): "Diferenta dintre doua clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de baza, solda/salariul de functie, indemnizatia lunara de incadrare, utilizandu-se rotunjirea la a doua zecimala a coeficientilor de ierarhizare aferenti claselor de salarizare.";


Mai multe detalii despre salarizarea bugetarilor in 2016 gasiti aici.

Art. 11 alin. (3): "Transele de vechime in munca, in functie de care se acorda cele 5 gradatii potrivit alin. (2), respectiv clasele de salarizare, sunt urmatoarele:

- gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 3 clase succesive de salarizare suplimentare fata de nivelul minim al fiecarei functii;
- gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - doua clase succesive de salarizare suplimentare fata de cele detinute pentru gradatia 1;

- gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - doua clase succesive de salarizare suplimentare fata de cele detinute pentru gradatia 2;
- gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - o clasa succesiva de salarizare suplimentara fata de cele detinute pentru gradatia 3;
- gradatia 5 - peste 20 de ani - o clasa succesiva de salarizare suplimentara fata de cele detinute pentru gradatia 4."

b) Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Art. 2: " In anul 2011, pentru personalul nou-incadrat pe functii, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat.";

Art. 4 alin. (2): " In anul 2011 nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, denumita in continuare lege-cadru.";

Art. 6 alin. (1) si (3): " (1) In anul 2011, avansarea personalului incadrat pe functii de executie in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se face prin incadrarea in clasele de salarizare corespunzatoare vechimii in munca dobandite, prevazute la art. 11 alin. (3) din legea-cadru, personalul beneficiind de o majorare a salariului de baza avut, corespunzator numarului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea-cadru, fara acordarea salariului corespunzator coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare. [...]

(3) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si la trecerea intr-o alta transa de vechime in functie pentru personalul care ocupa functii din cadrul familiei ocupationale «Justitie», (...)."

c) Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, denumita in continuare Legea nr. 283/2011

Art. 4 alin. (2): " (2) In anul 2012 nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare."

d) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, aprobata prin Legea nr. 36/2014, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012

Art. 2: "Prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012, aprobata cu modificari prin Legea nr. 182/2012, si ale art. 1 alin. (4) si (5), art. 2, 3, art. 4 alin. (1) si (2), art. 6, 7, 9, 11, art. 12 alin. (2) si art. 13 ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, se aplica in mod corespunzator si in anul 2013."

e) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013

Art. 1 alin. (1):" In anul 2014, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2013 in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare".

Asadar, in raport cu prevederile art. 7 din Legea-cadru nr. 284/2010, ce stabilesc aplicarea etapizata a dispozitiilor sale si de cele ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 283/2011, art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013, care opresc aplicarea efectiva a valorii de referinta si a coeficientilor de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare din anexele Legii-cadru nr. 284/2010, tinand seama si de prevederile art. 6 alin. (1) si (3) din Legea nr. 285/2010, se va face distinctie intre reincadrare, potrivit legii-cadru de salarizare, si plata efectiva a drepturilor salariale, iar plata efectiva a drepturilor salariale urmeaza a se efectua potrivit dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 285/2010, in ipotezele avute in vedere de legiuitor (numire, promovare in functie/grad etc.), prin raportare la nivelul de salarizare in plata pentru functia similara, respectiv prin raportare la drepturile salariale acordate unei persoane cu acelasi grad profesional si aceeasi transa de vechime in munca si in functie si care a trecut in aceste transe de vechime anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 285/2010, aplicand succesiv din urma, respectiv de la Legea-cadru nr. 330/2009, actele de salarizare.

Legea-cadru nr. 284/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010 a abrogat, prin dispozitiile art. 39 lit. w), Legea-cadru nr. 330/2009, urmarindu-se introducerea unui sistem coerent de ierarhizare a posturilor si de salarizare in sectorul bugetar. Potrivit dispozitiilor art. 33 alin. (1) din acest act normativ, la data intrarii in vigoare a legii, reincadrarea personalului se face corespunzator transelor de vechime in munca avute in luna decembrie 2010 pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale detinute, stabilindu-se clasa de salarizare si coeficientul de ierarhizare corespunzator acesteia, iar, potrivit art. 7 alin. (1), aplicarea prevederilor legii se realizeaza etapizat, prin modificarea succesiva, dupa caz, a salariilor de baza, soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, prin legi speciale anuale de incadrare.

Prin urmare, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, ar fi trebuit ca, la data reincadrarii, sa se stabileasca clasa de salarizare si coeficientul de ierarhizare corespunzator ale personalului platit din fonduri publice.

Cu toate acestea, prin art. 4 al Legii nr. 285/2010, se stabileste valoarea de referinta de 600 lei [alin. (1)], se dispune reincadrarea, incepand cu 1 ianuarie 2011, pe clase de salarizare, pe noile functii, gradatii si grade prevazute de Legea-cadru [alin. (3)], DAR se prevede ca, in anul 2011, nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice [alin. (2)]. Dispozitii similare se regasesc si in legile anuale de salarizare ulterioare.
Asadar, este evident ca, fata de cadrul legislativ adoptat ulterior intrarii in vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, trebuie facuta distinctie intre reincadrare, care se face potrivit legii-cadru de salarizare, ale carei anexe nu se aplica, si plata efectiva a drepturilor salariale.

Totodata, Inalta Curte retine ca potrivit art. 2 din Legea nr. 285/2010, in anul 2011, pentru personalul nou-incadrat pe functii, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functii similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat.

In conditiile in care art. 6 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 prevede ca, in anul 2011, avansarea personalului incadrat pe functii de executie si gradatie corespunzatoare transei de vechime in munca dobandite, prevazute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, problema de drept ce face obiectul sesizarii adresate Inaltei Curti de Casatie si Justitie se refera, de fapt, la lamurirea intelesului notiunii de "functii similare", notiune care nu este definita in legislatia in vigoare.
Anterior intrarii in vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, regulile sistemului de salarizare referitoare la trecerea dintr-o transa de vechime in alta stabileau un spor de vechime mai mare decat cel avut anterior, astfel incat, la o treapta de vechime mai mare, se aplica un spor de vechime mai mare.

Odata cu adoptarea Legii-cadru nr. 284/2010, a intervenit o schimbare de optica a legiuitorului, potrivit careia, pentru transele de vechime in munca, se acorda cinci gradatii, clase de salarizare - prin aplicarea unui procent ce variaza intre 2,5% si 7,5% - asadar, cu cat vechimea in munca este mai mare, cu atat procentul corespunzator transei de vechime este mai mic [art. 1 alin. (2) - (5) din Legea-cadru nr. 284/2010].

De asemenea, persoanele care au implinit o anumita vechime pana la 31 decembrie 2010 sunt indreptatite sa pastreze acelasi cuantum al salariului, insa, pentru persoanele nou-incadrate pe functii, precum si pentru personalul promovat in functii sau grade/trepte dupa 1 ianuarie 2011, legiuitorul nu a prevazut expres aceste drepturi, considerandu-le ca nu le-au avut niciodata, fiind vorba de categorii diferite de salariati carora li se aplica acte normative diferite, respectiv Legea-cadru nr. 330/2009 si Legea-cadru nr. 284/2010.

ATENTIE! Dupa intrarea in vigoare a Legii- cadru nr. 284/2010 si a legilor anuale de salarizare ulterioare, exista diferente de salarizare pentru persoane care se inscriu in aceeasi transa de vechime in munca, in functie de data la care au fost indeplinite conditiile de vechime ce atrageau un nou spor de vechime.

Art. 6 din Legea nr. 285/2010 care a determinat o salarizare diferita pentru persoanele care au trecut intr-o alta transa de vechime in munca a facut obiectul analizei Curtii Constitutionale care, prin Decizia nr. 669 din 26 iunie 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 8 august 2012, a statuat ca "avansarea personalului incadrat pe functii de executie in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca si calculul indemnizatiilor potrivit acestor gradatii se face potrivit normelor juridice in vigoare la data unei astfel de avansari, cuantumurile ce ar fi putut fi calculate potrivit legislatiei aplicabile anterior acestei date neavand regimul juridic al unor drepturi castigate".

In consecinta, ICCJ a stabilit faptul ca, in raport de prevederile art. 7 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice (M. Of. nr. 877 din 28 decembrie 2010; cu modif. ult.), ce stabilesc aplicarea etapizata a dispozitiilor sale si de cele ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice (M. Of. nr. 878 din 28 decembrie 2010; cu modif. ult.), art. 4 alin. (2) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar (M. Of. nr. 887 din 14 decembrie 2011), art. 2 din O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 845 din 13 decembrie 2012), art. 1 din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice (M. Of. nr. 703 din 15 noiembrie 2013; cu modif. ult.), care opresc aplicarea efectiva a valorii de referinta si a coeficientilor de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare din anexele Legii-cadru nr. 284/2010, tinand seama si de prevederile art. 6 alin. (1) si (3) din Legea nr. 285/2010, se va face distinctie intre reincadrare, potrivit Legii-cadru de salarizare si plata efectiva a drepturilor salariale.

Plata efectiva a drepturilor salariale ce urmeaza a se efectua potrivit dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 285/2010 prin raportare la nivelul de salarizare in plata pentru functia similara, respectiv prin raportare la drepturile salariale acordate unei persoane cu acelasi grad profesional si aceeasi transa de vechime in munca si in functie, si care a trecut in aceste transe de vechime ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 285/2010.

Mai multe detalii despre salarizarea bugetarilor in 2016 gasiti aici.
Marius Matei Autor: Marius Matei
Marius Matei, redactor InfoInstitutii.ro, aduce in atentia cititorilor stiri si noutati legislative cu privire la institutiile publice, sectorul bugetar si modificari legislative care ii privesc direct pe functionarii publici si nu numai. Experienta de aproape 10 ani in domeniu il califica pentru a face parte dintr-un colectiv de profesionisti. Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 4 din 5 voturi

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016