Model instructiuni proprii SSM pentru activitatea de dezinfectie

de Cristian Tanase 03 Sep. 2020 3856

Model instructiuni proprii SSM pentru activitatea de dezinfectie
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca privind activitatile desfasurate pentru dezinfectia spatiilor de lucru.


I. Prevederi generale
 
Continut
Art. 1
Instructiunile proprii elaborate de institutie pentru asigurarea protectiei lucratorilor care desfasoara activitati de dezinfectie a spatiilor de lucru cuprind prevederi specifice de securitate si sanatate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
 
Scop
Art. 2
 
Scopul prezentelor instructiuni proprii este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare in munca si imbolnavire profesionala existente in cadrul activitatii proprii pe cele patru componente ale sistemului de munca (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca).
 
 
Prezentele instructiuni proprii servesc in cadrul institutiei/societatii:
 
    • la efectuarea instruirilor privind securitatea si sanatatea in munca prevazute de legislatia in vigoare;
    • la cercetarea accidentelor de munca, in vederea stabilirii cauzelor producerii acestora si a responsabilitatilor;
    • ca instrument cu ajutorul careia se realizeaza controlul, dar mai ales autocontrolul de securitate si sanatate in munca;
    • ca document intern principal in baza caruia se stabilesc si se sanctioneaza abaterile in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru angajatii institutiei;
    • la elaborarea programelor de prevenire si protectie;
    • la realizarea auditurilor si inspectiilor.
 
 
Domeniul de aplicare
 
Art. 3
Prevederile prezentei instructiuni se aplica in scopul prevenirii imbolnavirilor la locul de munca. 
Cadrul legislativ de referinta in vigoare:
    • Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
    • H.G. nr. 1.425/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
    • HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca;
        - HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
    • HG nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca;
 
Terminologie (exemple)
 
lucrator - persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice;
 
angajator - persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii;
 
accident de munca - vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
 
accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) – accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical sau, dupa caz, prin alte documente medicale potrivit prevederilor legale;
 
boala profesionala - afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca;
 
echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca;
 
echipament individual de protectie (EIP) - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv; 
 
loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile institutiei, inclusiv orice alt loc la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii;
 
pericol grav si iminent de accidentare - situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment;
 
dezinfectie - reprezinta intrebuintarea diferitelor metode pentru decontaminare cu scopul de a distruge formele adulte si de rezistenta a microbilor din aer, de pe obiecte, tegumente si instrumente pentru a preveni infectiile si bolile transmisibile.
 
Art. 4
Prevederile prezentelor instructiuni proprii se aplica in mod cumulativ cu prevederile instructiunilor proprii generale elaborate de institutie/societate.
 
 
Revizuirea instructiunilor
 
Art. 5
Prezentele instructiuni proprii se vor revizui ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, a schimbarilor tehnologice, a modificarii echipamentelor de munca, cu ocazia modificarii proceselor de munca, in situatia producerii accidentelor de munca sau ca urmare a masurilor dispuse de inspectorii de munca in urma controalelor. Orice revizuire sau completare necesita aprobarea conducerii institutiei/societatii.
 
Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca
 
Art. 6
incadrarea angajatilor se face numai in baza unui certificat medical conform prevederilor H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
 
Instruirea personalului 
Art. 7
Instruirea lucratorilor in domeniul SSM cuprinde 3 faze: instruirea introductiv-generala, instruirea la locul de munca si instruirea periodica.
 
Periodicitatea si durata instruirilor se vor stabili in concordanta cu reglementarile legale.
 
Art. 8
La instruirea personalului vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator.
 
Obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca
 
Art. 9
 
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
 
(1) in mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prezentate, lucratorii au urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
 
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
 
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
 
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
 
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
 
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
 
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
 
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
 
Informatii generale
 
Art. 10 
Dezinfectantele sunt substante antimicrobiane care fie distrug toate microorganismele daunatoare de pe un material, fie le aduc la un nivel sigur. Foarte putine dezinfectante sunt capabile sa sterilizeze materialul pe care sunt aplicate, dar acest lucru depinde si de modul cum sunt aplicate dezinfectantele.
 
Art. 11  
Efectuarea in mod periodic a operatiunile de dezinfectie protejeaza sanatatea si si asigura un mediu ambiant mai placut.
 
Cerinte minime de securitate si sanatate in munca la desfasurarea activitatii de dezinfectie
 
Art. 12 
Utilizarea substantelor biocide se va face de catre personal de la firme specializate sau de personal propriu specializat in acest scop.
 
Art. 13 
Este interzisa folosirea substantelor necunoscute.
 
Art. 14 
Substantele biocide se vor pastra in spatiu, special amenajat, ventilat natural, in recipiente sau cutii cu etichete care sa semnalizeze pericolul pe care il prezinta.
 
Art. 15 
Operatiile de aplicare a produselor de dezinsectie se vor efectua numai utilizand echipamentul individual de protectie adecvat (combinezon de protectie cu gluga, masca de gaze cu cartus filtrant, ochelari de protectie, viziere, manusi de protectie, incaltaminte de protectie).
 
Art. 16 
Este obligatorie spalarea mainilor foarte bine dupa contactul cu produsele de dezinfectie deoarece prin operatiile de manipulare a acestora are loc depunerea substantelor toxice pe maini si pe haine.
 
Art. 17 
Se interzice pastrarea alimentelor in locuri unde se folosesc produsele utilizate la dezinfectie, precum si consumarea sau manipularea de alimente cu maini nespalate, respectiv fumatul la locul de utilizare a produselor respective.
 
Art. 18
In vederea prevenirii pericolului de intoxicare, produsele se vor pastra in ambalajele proprii;
 
Art. 19
Tratamentele se efectueaza numai cu produse din grupele de toxicitate III si IV;
 
Art. 20
Lucratorii care efectueaza activitati de dezinfectie trebuie sa tina evidenta intrarilor si livrarilor produselor utilizate.
 
Art. 21
Este interzisa incadrarea in munca pentru activitati cu produse de dezinfectie a tinerilor sub 18 ani, a femeilor gravide, a celor care alapteaza, persoanelor cu rani deschise, a celor care se prezinta sub influenta alcoolului, precum si a persoanelor suferinde de unele boli stabilite de Ministerul Sanatatii;
 
Art. 22
Personalul care foloseste masti de protectie (masti de gaze cu cartuse filtrante) trebuie instruit asupra modului de folosire a lor si a posibilitatilor de control al bunei functionari a dispozitivelor acestora.
 
Art. 23 
Pe durata transportului produselor pentru dezinfectie se vor respecta urmatoarele:
    • transportul se va realiza cu mijloace echipate corespunzator care vor asigura integritatea ambalajelor;
    • este interzis transportul produselor, impreuna cu alte persoane, alimente, furaje si apa potabila.
 
Art. 24
La depozitarea produselor pentru dezinfectie se vor respecta urmatoarele masuri:
    • depozitarea si pastrarea produselor se face in magazii sau incaperi destinate si amenajate special;
    • magaziile vor avea pavimentul impermeabilizat si vor fi dotate cu cantare, instalatii de apa potabila, de indepartare a reziduurilor lichide si de epurare a acestora, instalatii de ventilatie mecanica si pichet pentru stingerea incendiilor; 
    • incaperile de distibuire vor avea asigurata ventilatia naturala necesara;
    • pastrarea materialelor de protectie si a trusei de prim-ajutor, precum si operatiile de inregistrare a intrarilor si livrarilor de produse se vor face in spatii separate de locul de pastrare al acestora;
    • eliberarea produselor pentru dezinfectie din incaperile de distributie se va face numai pe baza aprobarii date de conducatorul locului de munca;
    • cantitatile de produse nefolosite vor fi inapoiate la depozit imediat dupa terminarea lucrarii;
    • magazionerul va pastra registrul special de evidenta a produselor intrate si livrate pe sortimente si cantitate;
    • magazionerul va fi numit, in conditiile legii, prin decizie, de conducatorul unitarii si va fi instruit asupra toxicitatii produselor pe care le manipuleaza;
    • este interzisa incalzirea cu sobe a magaziilor de produse de dezinfectie;
    • intre magazia cu produse si cladirile social-administrative, locuinte, surse de apa potabila sau ape curgatoare, trebuie sa fie o distanta de cel putin 50 m;
 
Art, 25 
Efectuarea tratamentelor cu produse de dezinfectie se va executa numai in urma aplicarii panourilor de semnalizare de avertizare si a interdictie accesului intregului personal, in zonele respective pe intreaga durata cat dureaza actiunea de deratizare, dezinfectie si dezinsectie.
 
Art. 26
In timpul utilizarii acestor produse se vor respecta urmatoarele masuri:
    • folosirea de aparate si utilaje certificate care se vor decontamina dupa utilizare;
    • semnalizarea prin indicatoare speciale a zonelor tratate, cu inscrierea perioadei de interdictie a accesului lucratorilor;
    • tratamentele cu produse de dezinfectie se vor efectua numai in cursul diminetii sau dupa amiaza, cand temperatura nu depaseste 20°C;
    • tratamentul prin stropiri sau prafuiri este indicat sa se faca pe timp linistit. 
    • in caz de vant, operatiunile vor fi conduse astfel incat praful sau solutia sa fie indreptate in directia vantului;
    • butoaiele, galetile, masurile de dozare etc. pentru prepararea solutiilor, nu vor fi folosite sub nici un motiv in alte scopuri (uz casnic sau pentru adapatul animalelor);
    • sunt interzise odihna, filmatul, servirea mesei, consumarea bauturilor, apei potabile sau depozitarea imbracamintei personale si a alimentelor, de catre personalul folosit la prepararea solutiilor sau la stropiri pe locul unde se prepara solutia;
    • locul de pregatire a solutiilor va fi semnalizat corespunzator. 
 
Art. 27 
Dupa terminarea lucrarii, substantele ramase nefolosite, la sfarsitul zilei de munca vor fi predate obligatoriu la magaziile speciale;
 
Art. 28
Personalul folosit la prepararea solutiilor de stropit va fi instruit, pentru respectare a regulilor de securitate si sanatate in munca si va cunoste precis dozele si concentratiile produselor folosite.
 
Art. 29
La dezinsectia prin fumiganti (gazare) a spatiilor de lucru, cazare etc. se vor avea in vedere urmatoarele:
    • dezinfectia va fi facuta numai de catre echipe de specialisti sau grupe de salariati instruiti in acest scop;
    • inainte de a incepe operatiile de dezinfectie, se va interzice accesul persoanelor straine in zona respectiva, iar in jurul cladirii in care se fac aceste operatii se vor instala panouri de avertizare;
    • persoanele care executa operatiile de dezinfectie vor purta obligatoriu echipamentul individual de protectie, iar tratamentele vor fi efectuate numai cand temperatura interioara a cladirii este sub 35°C;
    • conducatorul echipei va elibera, dupa terminarea operatiilor, o dovada scrisa din care sa rezulte data la care imobilul respectiv poate fi folosit;
 
Cerinte minime de securitate si sanatate in munca la desfasurarea activitatii de decontaminarea si denocivizare a echipamentelor de munca si a echipamentelor individuale de protectie.
 
Art. 30
La decontaminarea si curatarea echipamentelor de munca utilizate in operatiunile de dezinfectie lucratorul va utiliza echipamentul de protectie specific (combinezon de protectie cu gluga, masca de gaze cu cartus filtrant, ochelari de protectie, manusi de protectie, incaltaminte de protectie).
 
Art. 31 
La terminarea operatiunilor de dezinfectie lucratorul va depozita echipamentul individual de protectie in camera special destinata acestui scop. Este interzis a se depozita EIP in acelasi spatiu cu hainele de strada.
 
Art. 32 
Echipamentul individual de protectie utilizat la operatiunile de dezinfectare va fi decontaminat, 
 
Art. 33 
Se interzice cu desavarsire decontaminarea, denocivizarea si spalarea echipamentului individual de protectie utilizat la domiciliul lucratorului sau impreuna cu alte echipamente individuale de protectie.
 
Art. 34
Inainte de a imbraca hainele personale lucratorii va face dus cu multa apa si sapun pentru o decontaminare adecvata.
 
Art. 35
Inainte de servirea mesei, fumat sau baut apa lucratorul se va spala bine pe maini si pe fata cu apa si sapun.
 
Art. 36 
Lucratorul va fi supravegheat de catre medicul de medicina muncii periodic si ori de cate ori este nevoie pentru a se depista la timp eventualele afectiuni sau boli legate de profesiune.
 
Art. 37
Lucratorii sunt obligati sa respecte semnalizarile de securitate privind accesul in spatiile de lucru.
Art. 38
Se interzice accesul personalului in spatiile de lucru in care s-a efectuat actiunea de desinfectie pe intreaga durata care este afisata pe semnalizarile de interdictie.
 
Art. 39
Orice revizuire sau completare a prezentelor instructiuni proprii necesita aprobarea institutiei/societatii.
 
 
Intocmit, Data
 
Prezentele instructiuni proprii se vor revizui ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, a schimbarilor tehnologice, a modificarii echipamentelor de munca, cu ocazia modificarii proceselor de munca, in situatia producerii accidentelor de munca  sau ca urmare a masurilor dispuse de inspectorii de munca in urma controalelor.  
 
Continutul modelului prezentat nu este exhaustiv.
Cristian Tanase Autor: Cristian Tanase
Cristian Tanase, cu experienta indelungata in legislatia aferenta Codului administrativ, scrie pe subiecte de interes pentru personalul institutiilor publice, redactand stiri din domeniu si noutati legislative importante!Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016