Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Ordinul MFP nr. 1139/2015 modifica organizarea Controlului Financiar Preventiv

de Ioana Stoica 06 Oct. 2015 5344

Ordinul MFP nr. 1139/2015 modifica organizarea Controlului Financiar Preventiv
Art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.119/1999 va obliga ca, in calitatea dvs. de sef al institutiei, sa organizati controlul financiar preventiv propriu. Asta inseamna ca trebuie sa verificati legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestor operatiuni.


Atentie, controlul financiar preventiv este un demers vital deoarece el are ca scop prevenirea fraudelor cu bani publici sau cu active ale patrimoniului public. Iar responsabil pentru organizarea si implementarea lui sunteti dvs.!

In plus, pentru orice neregula in organizarea controlului financiar preventiv puteti fi sanctionat cu o amenda in valoare de 5.000 de lei!

Va prezentam integral Ordinul MFP nr. 1139/2015 care modifica Ordinul MFP nr. 923/2014 privind exercitarea Controlului financiar preventiv si a Codului de norme pentru desfasurarea activitatii de control financiar preventiv propriu, care a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 742 din 5 octombrie 2015:

 In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555 din 28 iulie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. In anexa nr. 1, punctul 8.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „8.4. Monitorizarea si indrumarea metodologica a controlului financiar preventiv propriu prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viza de control financiar preventiv propriu si prin propuneri de perfectionare a organizarii controlului financiar preventiv propriu”.


2. In anexa nr. 1, punctele 9.3 si 9.4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operatiuni care se supun controlului financiar preventiv delegat, precum si limitele valorice peste care acesta se exercita, diferentiate pe institutii publice. Tipurile de operatiuni supuse controlului financiar preventiv delegat si limitele valorice aferente acestora se revizuiesc periodic in functie de evolutia cadrului legislativ si a factorilor de risc specifici anumitor operatiuni.
9.4. In cazul absentei temporare de la post a controlorului delegat numit prin ordin al ministrului finantelor publice, precum si a inlocuitorului acestuia, controlorul financiar sef este imputernicit sa desemneze, prin decizie, un alt controlor delegat care sa exercite, pe durata absentei de la post a acestora, atributiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice si sa comunice aceasta situatie, in scris, ordonatorului principal de credite.”

3. In anexa nr. 1, punctele 11.2 si 11.3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „11.2. In situatia in care ordonatorul de credite considera ca operatiunea poate fi efectuata, solicita, in scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentand argumentele corespunzatoare de legalitate si regularitate, sau, in cazul in care considera intemeiate motivele intentiei de refuz de viza, dispune retragerea de la viza a operatiunii. Ordonatorul de credite prezinta argumente pentru efectuarea operatiunii sau dispune retragerea acesteia in cel mai scurt timp posibil. Documentatia aferenta operatiunii retrase de la viza se restituie de catre controlorul delegat compartimentului de specialitate emitent, sub semnatura.
11.3. In situatia in care controlorul delegat considera intemeiate argumentele ordonatorului de credite, acesta acorda viza de control financiar preventiv delegat pentru efectuarea operatiunii. In cazul in care argumentele sunt considerate neintemeiate sau insuficiente, controlorul delegat solicita, in scris, controlorului financiar sef constituirea, in conditiile legii, a unei comisii pentru formularea opiniei neutre asupra intentiei de refuz de viza. Controlorul financiar sef numeste prin decizie o comisie formata din 3 membri ai Corpului controlorilor delegati, din care cel putin unul cu functie de conducere. Controlorul delegat are obligatia ca odata cu solicitarea de constituire a comisiei sa transmita dosarul complet al operatiunii si argumentele ordonatorului de credite. Comisia analizeaza cu celeritate temeiurile legale ale operatiunii pentru care se intentioneaza refuzul de viza, motivatia controlorului delegat, prezentata in intentia de refuz de viza, argumentele ordonatorului de credite, precum si alte documente identificate ca fiind relevante asupra cazului. Opinia neutra este motivata si formulata in scris, in cel mult 3 zile lucratoare de la solicitarea acesteia, si este comunicata in regim de urgenta controlorului delegat. Opinia neutra are rol consultativ, iar solutia finala de acordare a vizei sau de refuz al vizei de control financiar preventiv delegat este de competenta exclusiva a controlorului delegat. In cazul in care controlorul delegat emite refuz de viza, acesta are obligatia de a transmite ordonatorului de credite o copie a opiniei neutre. Refuzul de viza se aduce la cunostinta, in scris, ordonatorului de credite, potrivit anexei nr. 1.7 la prezentele norme metodologice, iar documentatia aferenta operatiunii se restituie compartimentului de specialitate emitent, sub semnatura. La refuzul de viza se anexeaza si un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din aceasta lista a carui/ale caror cerinta/cerinte nu este/nu sunt indeplinita/indeplinite.”

4. In anexa nr. 1, dupa punctul 11.6 se introduce o noua sectiune, sectiunea D, cuprinzand punctul 12, cu urmatorul titlu:„D. Raportare si informare ”.

5. In anexa nr. 1, dupa punctul 12.3 se introduce un nou punct, punctul 12.4, cu urmatorul cuprins: „12.4. Controlorul financiar sef prezinta ministrului finantelor publice informari cu privire la intentiile si refuzurile de viza pentru care ordonatorul de credite a dispus efectuarea operatiunilor prin acte de decizie interna, precum si cu privire la aspectele importante ale administrarii fondurilor publice rezultate din activitatea de control financiar preventiv delegat/monitorizare.”

6. In anexa nr. 1, la anexa nr. 1.1 litera A, numarul curent 2 se modifica
7. In anexa nr. 1, la anexa nr. 1.1 litera B, numarul curent 2 se modifica
8. In anexa nr. 1 la anexa nr. 1.1 litera C, numarul curent 13 se modifica
9. In anexa nr. 1, la anexa nr. 1.1 litera E, numarul curent 2 se modifica
10. In anexa nr. 1, la anexa nr. 1.1, listele de verificare de la cod A.2, cod B.1, cod B.2, cod B.6, cod B.8, cod B16, cod C.3, cod C.13, cod D.1 si litera F cod E.2 se modifica
11. In anexa nr. 1 la anexa nr. 1.1, la litera G „Lista actelor normative cuprinse in coloana a doua din Cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv”, dupa numarul curent 87 se introduc cinci noi numere curente, nr. crt. 88-92

 12. In anexa nr. 1, anexele nr. 1.6 si 1.8 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.

13. In cuprinsul anexei nr. 1, denumirea „Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control”se inlocuieste cu „Directia generala de control financiar preventiv”.

14. In anexa nr. 2, la punctul 3, dupa ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu urmatorul cuprins: „La entitatile publice la care, datorita numarului mic de salariati, posibilitatea de separare a atributiilor si responsabilitatilor este limitata, conducerea acestora are obligatia sa instituie masuri suplimentare de control intern pentru atenuarea riscurilor in utilizarea fondurilor publice.”

15. In anexa nr. 2, punctele 6 si 7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „6. Persoanele care urmeaza sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite dupa cum urmeaza:
a) la institutiile publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si al bugetului oricarui fond special, de catre conducatorul institutiei, prin act de decizie interna si cu acordul Ministerului Finantelor Publice - Directia generala de control financiar preventiv;
b) la celelalte entitati publice, prin decizia conducatorului acestora, cu acordul entitatii publice ierarhic superioare. Acordul se emite astfel:
- conducatorul entitatii publice stabileste, dintre persoanele care indeplinesc conditiile de la pct. 3, pe acelea care urmeaza sa fie numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si solicita, in scris, de la entitatile publice in drept emiterea acordului pentru numire, transmitand si urmatoarele documente:
- curriculum vitae, model comun european;
- minimum doua scrisori de recomandare;
- lucrare de conceptie privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu in conditiile specifice entitatii respective;
- declaratie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilitatile prevazute la pct. 4 lit. f). La stabilirea persoanelor care urmeaza sa exercite controlul financiar preventiv propriu, conducatorul entitatii publice va avea in vedere limitarea numarului acestora la strictul necesar, in functie de volumul si complexitatea operatiunilor supuse vizei.
Entitatile publice in drept sa emita acordul de numire analizeaza documentele primite, dupa caz poarta consultari directe cu persoana propusa pentru numire si, in termen de 10 zile de la primirea solicitarii, se pronunta. Dupa obtinerea acordului, conducatorul entitatii publice poate emite decizia interna de numire a persoanei/persoanelor care urmeaza sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. Emiterea deciziei interne de numire fara acordul entitatii publice in drept sa emita acordul este nelegala. La entitatile publice la care se numesc doua sau mai multe persoane care sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, conducatorul va nominaliza dintre acestea o persoana care va avea si responsabilitatea coordonarii controlului financiar preventiv propriu din entitatea publica respectiva si va comunica entitatii publice care a emis acordul numele acestei persoane.
7. Suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atributiilor de control financiar preventiv propriu se face cu acordul entitatii publice care a emis acordul de numire. Acordul se emite dupa cum urmeaza:
- conducatorul entitatii publice respective notifica entitatii publice in drept intentia de suspendare, schimbare sau destituire a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum si motivele avute in vedere;
- entitatea publica in drept analizeaza motivele, poate avea consultari directe cu persoana propusa pentru suspendare, schimbare sau destituire si, in termen de 10 zile, se pronunta in scris;
- in cazul obtinerii acordului, conducatorul entitatii publice procedeaza la emiterea deciziei interne. Emiterea deciziei interne de suspendare, schimbare sau, dupa caz, destituire din exercitarea atributiilor de control financiar preventiv propriu, fara acordul entitatii publice in drept, este nelegala. Pe durata suspendarii, schimbarii, destituirii sau in cazul absentei temporare de la post a persoanei desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu, conducatorul entitatii publice poate numi o alta persoana pentru indeplinirea acestei activitati, pentru o perioada de cel mult 30 de zile consecutive.”

16. In anexa nr. 2, punctul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „11. Evaluarea activitatii persoanei care exercita controlul financiar preventiv propriu se face cu acordul entitatii publice care a emis acordul de numire. Entitatile publice transmit, in vederea emiterii acordului, urmatoarele documente:
- propunerea conducatorului cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv;
- copie a raportului/fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru fiecare persoana pentru care se solicita acordul, pe anul respectiv, din care sa rezulte obiectivele si indicatorii de performanta specifici pentru activitatea de control financiar preventiv propriu;
- numarul de operatiuni verificate si valoarea acestora;
- extrase din rapoartele auditului public intern, ale Curtii de Conturi si din actele de control intocmite de organele de inspectie economico-financiara ale Ministerului Finantelor Publice, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu.”

Art. II. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555 din 28 iulie 2014, cu modificarile si completarile aduse prin prezentul ordin, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se afiseaza pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice.

Ministrul finantelor publice, Eugen Orlando Teodorovici

Bucuresti, 18 septembrie 2015
Nr. 1.139

Autor: Ioana StoicaTi-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Newsletter zilnic GRATUIT
TOP 7 Formulare folosite in Institutiile Publice

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "TOP 7 Formulare folosite in Institutiile Publice"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII
TOP 7 Formulare folosite in Institutiile Publice

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "TOP 7 Formulare folosite in Institutiile Publice"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII
TOP 7 Formulare folosite in Institutiile Publice

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "TOP 7 Formulare folosite in Institutiile Publice"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016